Sağlıklı Toplum İçin Değerli Gençlik
PROJENİN SÜRESİ: 9AY

PROJENİN FON KAYNAĞI: Ankara Kalkınma Ajansı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Anadolu İlahiyat Derneği, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI:
-Çeşitli sebeplerden dolayı koruma altına alınan çocukların rehabilitasyon sürecine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir model geliştirmek
-“Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan dezavantajlı çocuklara öğrenmekte güçlük çektikleri değer yargılarını; eğitimler, sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığıyla öğretmek
Korunmaya muhtaç çocukların psikolojik sorunlarının giderilmesi için birebir ve grup seansları şeklinde psikolojik destek sağlayarak sistemin daha başarılı çalışmasını sağlamak,
-“Çocuk Evleri Sitesi’nde çalışan bakıcı annelerin etkili iletişim ve drama dersleri ile kapasitelerinin artırılarak çocuklarla daha etkili iletişim kurmalarını ve çocukların rehabilitasyonuna katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

PROJENİN İÇERİĞİ: Çocuk Evleri Sitesinde kalan dezavantajlı çocukların sosyal hayata uyum sağlamaları, değer yargıları edinerek kişiliklerini tanımaları ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmaları, bakıcı annelerin mesleki bilgi ve becerileri artırılarak daha donanımlı hale gelmesi ve çocukların iyileşme sürecine katkı sağlaması amacıyla proje kapsamında bazı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler;
1.Değerler Eğitimi
1.1 Drama Eğitimi
1.2 Eğitim Etkinlikleri
1.3 Atölye Etkinlikleri

2. Bakıcı anne Eğitimi

3. Sosyal Faaliyetler
-Konya Gezisi Organizasyonu
-Bolu Gezisi Organizasyonu
-Kızılcahamam Gezisi Organizasyonu
-Beypazarı Gezisi Organizasyonu
-Piknik
-Sinema

4. Tanıtım Çalışmaları
 
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
-Koruma altındaki çocukların problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak, bakıcı annelerin kapasitelerini artırarak motivasyon ve performanslarını yükseltecek sürdürülebilir bir sosyal çözüm modeli geliştirilecektir.

-Değer yargıları gelişmiş, toplumda uyumlu, empati kurabilen ve sorunun değil çözümün bir parçası olan genç sayısı artmış olacaktır.

-Projemiz ile Çocuk Evleri Sitesinde kalan, bakıma muhtaç dezavantajlı çocuklar proje kapsamında düzenlenen eğitimlere, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak sosyal hayata uyum sağlayabilecek, değer yargılar edinerek kişiliklerini tanıyıp yeteneklerini geliştirebilecekler.

-Drama ve psikoloji eğitimleri ile bakıcı annelerin mesleki bilgi ve becerileri artırılmış olacak. Bu sayede motivasyonu ve performansı artan personelin çocuklara karşı daha sabırlı olmaları ve daha etkili iletişim yollarını kullanmaları sağlanacaktır.

-Proje kapsamında çocuklara ve bakıcı annelere toplam 12.480 saat ders verilmiş olacak, korunmaya muhtaç çocuklar 10 yararlı film izlemiş, 10 yararlı kitap okumuş ve 10 yazma etkinliğine katılmış olacak, 4 günübirlik gezi düzenlenecek, 2 piknik organize edilecek, 2 sinema gösterimine gitme fırsatı tanınacaktır.

- Projenin görünürlüğünü daha fazla kitleye ulaştırmak için 1 internet sitesi kurulmuş olacaktır.

-Projenin olumlu sonuçlarını ve faaliyetlerini içeren 1000 adet kitapçık basılacaktır.