Okul Eğitiminde Geçici Sanat Projesi
PROJENİN AMACI:  Proje, okul eğitiminde geçici sanat yoluyla eğitim kalitesinin ve temel yeterliliklerin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.


PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İspanya, İtalya ve Slovenya’dan sivil toplum kuruluşları ve gençlik merkezleri
 
PROJENİN İÇERİĞİ:

  • Geçici sanat eğitimi yoluyla eğitim kalitesini ve temel yeterliliklerini iyileştirmek,
  • Gelecek nesiller için istihdam olasılığını iyileştirecek ve kolaylaştıracak temel becerilerin kazanılmasını teşvik etmek için yeni eğitim metodolojisi ve yaklaşımlar tasarlamak,
  • Eğiticilere yönelik geçici sanat öğretimi için metodolojik bir kılavuz tasarlamak,
  • Çocukların / gençlerin daha iyi bir sosyal ve kişisel gelişime ulaşabilmesi için sanatı içeren yeni öğretim metodolojilerinin tanıtılmasıyla ifade ve analitik beceriler de dâhil olmak üzere temel yeterlilikler edindirmek,
  • Eğitmenlerin ve gençlerin 3D çizim yapmasına olanak sağlayacak AUTOCAD uygulaması gibi yenilik ve teknolojilerin kullanımını teşvik etmek
  • Sanatsal eserler inşa etmek için geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı yoluyla dünya çapındaki çevre krizine duyarlılık sağlamak,
  • Geçici sanatın kullanımı yoluyla öğretmenlerin, eğitmenlerin ve danışmanların ilk ve sürekli mesleki gelişimini teşvik etmek.


PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
 

  1. Farklı alanlarda ve konularda geçici sanatın nasıl uygulanacağını açıklayacak Geçici Sanat Eğitim için Metodolojik Kılavuz ( Öğretmenler/ Eğitimciler/ Araştırmacılar/ Gençlik Çalışanları/ Teknisyenler için) oluşturulması,
  2. Bireysel ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda daha çekici eğitim ve öğretim programları sağlayarak çocuklara / gençlere hitap etmek için yenilikçi yaklaşımlar ortaya çıkarılması,
  3. Eğiticilerin yeni beceriler ve kaynaklar edinmelerine ve bu becerileri çocuklara / gençlere aktarmalarına olanak tanıyan bir kurs aracılığıyla eğitilmesi.