ISSE- Improving Skills of Social Entrepreneurs Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi
 PROJENİN AMACI: Profesyonellerin sosyal ekonomi sektörünü daha iyi anlamalarını sağlamayı ve sosyal girişimcilerin yönetim becerilerini, uzmanlıklarını ve iş kurma fırsatlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz ve Polonya’dan sivil toplum kuruluşları, küçük/orta büyüklükte işletmeler ve kamu kurumları
 
PROJENİN İÇERİĞİ: 

  • Yeni sosyal girişimcilere destek olacak paydaşların bilgi birikimi, beceri ve yetkinliklerini arttırmak suretiyle sosyal girişimcilik faaliyetleri konusunda insanları duyarlı hâle getirmek;
  • Yerel düzeyde ve Avrupa düzeyinde sosyal girişimciliği teşvik etmek ve savunmak; Ticari beceriler, liderlik ve yönetim, ihtiyaçlar ve sorun analizi ile finansmana özel önem göstermek kaydıyla ve genel olarak sosyal girişimcilik faaliyetleri kavramına odaklanmak suretiyle yönetime destek olmak;
  • Yetişkinleri kendi ülkelerinde ve yaşadıkları toplumda meydana gelen değişimleri gözlemlemeleri konusunda teşvik ederek sosyal girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmeleri için yetişkinler arasında sosyal girişimcilik inisiyatiflerine destek olmak;
  • Geleceğin sosyal girişimcilerine eğitim, danışmanlık ve finansman fırsatlarına erişim olanağı sağlamak;
  • Sosyal girişimi teşvik ederek dezavantajlı kategorileri daha fazla kapsamak;
  • Güçlü ve sürdürülebilir bir ortaklar ve bağlı ortaklar ağı yaratmak.

 
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
 
Proje uygulaması sırasında dört temel çıktı elde edilecektir:

1. Sosyal girişimcilerin becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim kursu;
2. Sosyal işletmelere destek sağlayan sosyal girişimlerin danışmanlarına yönelik bir eğitim kursu;
3. Sosyal girişimin nasıl yapılacağı ile ilgili her adımı anlatan, geleceğin sosyal girişimcileri için gerekli tüm esasları ve önemli bilgileri içeren bir rehber;
4. Kendi sosyal girişimlerini oluşturmak isteyen bireylerin, işletmelerini geliştirip büyütmek isteyen sosyal girişimcilerin ve aynı zamanda sosyal işletme danışmanlarının erişebileceği bir sanal sosyal girişim geliştirme merkezi