Girişimcilik ve Dijital Yetkinlik Çerçevesinin Geliştirilmesi
 PROJENİN AMACI: Gençlerin girişimcilik ve dijital becerilerinin yenilikçi uygulamalar vasıtasıyla güçlendirilmesi

PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı İspanya, İtalya, Yunanistan ‘dan üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
 
PROJENİN İÇERİĞİ: 

  • Gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi,
  • Gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi,
  • Gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini geliştirmek için eğitmenlerin EntreComp ve DigComp kullanımı konusunda eğitilmesi,
  • Eğitmenlerin yeniliği ve girişimciliği teşvik edecek araçlar olarak HACKATHON etkinliklerinin organizasyonu konusunda eğitilmesi,
  • Gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda katılım, takım çalışması, girişkenlik, dil becerileri ve sosyal farkındalık konularında sosyal becerilerinin geliştirilmesi,
  • Ulusal ve Avrupa düzeyinde kamu kurumları, üniversiteler, dernekler ve eğitim merkezleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi
  • Ortaklar ve katılımcı ülkeler arasında iyi uygulamaların paylaşımı
  • Nihai çözümler (ürünler veya hizmetler) üretmek için gençlerin prototip geliştirmeye teşvik edilmesi,
  • Gençleri finansman kaynakları ile birleştirerek oluşturulan prototiplerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi,

 
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
 
Proje uygulaması sırasında sürdürülebilir üç temel çıktı elde edilecektir:
1. Gençlere yönelik girişimcilik ve dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik müfredat
2. Gençler için girişimcilik proje klavuzu
3. Eğiticiler için kurumsal yeterlilik ve yenilik geliştirme rehberi