GAMIFICATION: Oyun İçin Bilgi İletişim Teknolojileri ve Öğrenmek İçin Oyun
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İtalya, İspanya , Polonya’  dan çeşitli kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN AMACI: Dezavantajlı gençlerin girişimcilik, liderlik, üretkenlik, karar alma ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amacı ile bilgi iletişimin teknolojilerinin kullanılması yoluyla bilgisayar tabanlı uygulamalar oluşturmak, eğiticiler yetiştirmek. 

PROJENİN İÇERİĞİ:

- Yaygın eğitimin yararları ve kullanılan araçlar konusunda gençlik çalışanlarının eğitimi
- Oyun oynamanın çocuklara –gençlere faydaları üzerine özel eğitim.
- Yaygın eğitim kaynaklarına, uygulamalarına, faydalarına ve özellikle gençlik alanında çalışanların kullanabileceği eğitici oyunlara ilişkin bir ONLINE KILAVUZ oluşturulması
- Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile gençleri Bilgi İletişim Teknolojilerini kullanmaya teşvik etmek.
- Ulusal ve Avrupa düzeyinde kamu otoriteleri, dernekler, işletmeler ve okullar arasındaki işbirliğini teşvik etmek.
-Proje ortağı ülkeler arasında geliştirilen en iyi uygulamaların paylaşılması.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

- Özellikle fırsatları az olan gençlerin eğitim aldıktan sonra kendi fikirlerini geliştirmelerine, ihtiyaçlarını planlamalarına, zamanlamasına, şekillendirilmesine ve dizayn etmelerine imkan tanıyan, "Bilgisayar Uygulamasının oluşturulması ile, gençlerin ürün geliştirme, kararlar alma ve sorunları çözme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlanacaktır. . Böylece istihdam ve girişimcilik için çapraz beceriler geliştirilecektir.