Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
UZMANLIK TEZLERİ

İlgili Birim Başlık Yazar Yıl İndir
Sosyal Yardımlar Yoksulluk ve Terör İlişkisi Oğuz ÖZDEMİR 2013
Sosyal Yardımlar Mobil Teknolojilerin Sosyal Yardımlar Alanında Kullanımı Çağlar ÇİNAR 2013
Sosyal Yardımlar Türkiye'de Yoksulluğun Boyutları: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları Sümer İNCEDAL 2013
Sosyal Yardımlar Türkiye'de İllerin Yoksulluk Riskinin Ölçülmesi Üzerine Bir Yöntem Önerisi Pınar YAVUZKANAT 2013
Sosyal Yardımlar Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri Mustafa Sencer KİREMİTÇİ 2013
Sosyal Yardımlar Sürdürülebilirlik ve Yoksulluk İlişkisi Nazlıhan ÖZGENÇ 2013
Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Alanında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Örnek Model Sosyal Yardım Bilgi Sistemi Umut İsmail YEŞİLIRMAK 2011
Sosyal Yardımlar Genel Esaslarıyla Türk Hukuku’nda Vakıf Müessesesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Ahsen Arıöz BOZKUŞ 2011
Sosyal Yardımlar AB Ülkeleri ve Türkiye’deki E-içerme Uygulamalarının Karşılaştırılması Bekir Sıtkı SAZ 2011
Sosyal Yardımlar Yoksullukla Mücadelede Proje Destekleri ve Proje Desteklerinin Zaman Serisi Olarak Modellenmesi Ersin BİÇER 2010
Sosyal Yardımlar Türkiye'de Çocuk Yoksullugu Şebnem Avşar KURNAZ 2010
Sosyal Yardımlar Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri Samet GÜNEŞ 2010
Sosyal Yardımlar Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye Pınar GÜNAL 2010
Sosyal Yardımlar Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği M. Seyid PEHLİVAN 2010
Sosyal Yardımlar Küreselleşme ve Yoksulluk Birleşmiş Milletler UNDP ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz Münir TİRELİ 2010
Sosyal Yardımlar Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Tijen Şahin 2010
Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği Sorunlar Çözüm Önerileri Ozan İlter 2010
Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki Keçiören Örneği Semiha BOYBEK 2010
Sosyal Yardımlar ŞNT Programı için Yapılan Başvuruların Zaman Serileri ile Modellenmesi Ahmet Fatih ORTAKAYA 2010
Sosyal Yardımlar Ülkemiz Vatandaşı Olmayanlara Yapılan Sosyal Yardımlar Bir Politika Önerisi Denemesi M. Ali KÜÇÜKÇAVUŞ 2010
Sosyal Yardımlar Yoksulluk Kültürü Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış Fatih ÖZDOĞAN 2010
Sosyal Yardımlar Yoksullukla Mücadelede Avrupa'nın ve Türkiye'nin Sosyal Yardım Modeli Ersin KAYA 2010
Sosyal Yardımlar Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü Ferhat ODABAŞI 2010
Sosyal Yardımlar Türkiye’de ve Dünyada Şartlı Nakit Transferi Uygulamaları Caner ESENYEL 2010
Sosyal Yardımlar Kentteki Kadının Yoksulluğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları N. Janset DİNÇOFLAZ 2010