Bakanlığımıza Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar


Bakanlığımıza bağış ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız; aşağıda belirtilen banka şubesi ve hesap numaralarına ödeme veya havale işlemlerini kullanarak yapabilirler.

BAĞIŞ NASIL YAPILMALI     

Türk Lirası ya da Döviz cinsinden yapılabilecek bağışlar; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" adına aşağıdaki örnek ibarelerde olduğu gibi belli bir amaç ve şart için kullanılmasını istemeleri halinde kuruluşlarımızda bakılanlara harcanabilecektir.

Herhangi bir şart olmadan veya sadece “bağış” diyerek ödeme yapılırsa şartlı bağış olmaz “çeşitli gelir” hesabına ödenmiş olur. Bu şekilde yatırılan tutarlar Bakanlığımızca değerlendirilerek genel ihtiyaçlar doğrultusunda kuruluşlarımızda bakılanlara harcanabilecektir.

Örnekler

 • Kuruluşlarda bakılan çocukların her türlü ihtiyacı için,
 • Kuruluşlarda bakılan engellilerin her türlü ihtiyacı için,
 • Kuruluşlarda bakılan yaşlıların her türlü ihtiyacı için,
 • Çocuk Evlerinde kalan çocukların her türlü ihtiyacı için,
 • Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların giysi ihtiyacı için,
 • X Çocuk Evinde kalan çocukların her türlü ihtiyacında kullanılmak üzere,
 • X Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların kitap ihtiyacı için,
 • X Çocuk Evinde kalan çocukların oyuncak ihtiyacı için,
 • X Huzurevinin onarımı için,
 • Kimsesizlere yardım için vb.                                                                                     

gibi ibarelerden her hangi birini dekonta yazdırmaları şartın gerçekleşmesi için gereklidir.

BAĞIŞ YAPILACAK BANKA VE HESAP NUMARALARI

 • Türk Lirası Hesabı

T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi / Hesap No: 321 5620-5014

IBAN No: TR600001001745032156205014

 • Dolar Hesabı

T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi / Hesap No: 322 1960-5003

 IBAN No: TR970001001745032219605003

 • Türk Lirası Hesabı

T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi / Hesap No: 350154020-1

 IBAN No: TR190000100100000350154020

 • İngiliz Sterlini Hesabı

T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi / Hesap No: 322 1966-5003

IBAN No: TR940001001745032219665003

 • Euro Hesabı 

T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi / Hesap No: 322 1961-5003

IBAN No: TR480001001745032219615003

BAĞIŞ YAPANLARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Yukarıdaki hesaplara havale sırasında hiç bir ücret alınmamaktadır.

Bakanlığa yapacağınız bağış ve yardımlarınızı 31/7/2004 tarih ve 25539 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5228 sayılı kanunun aşağıda belirtilen 28. maddesi ile GVK’nun 89’ncu maddesinde yer alan bağış ve yardım hükümleri yeniden düzenlenmiş ve kuruluşlarımıza yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmektedir.

“Madde 28- Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diğer indirimler

Madde 89- Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

 5. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk evi, çocuk evleri sitesi, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.”

Yaptığınız bağışlarınız için yararlananlar adına teşekkür ederiz.