Sıkça Sorulan Sorular


Soru 1: Ailelere Yönelik Hazırlanmış Bir Eğitiminiz Var mı?

Aile bireylerinin karşılaştıkları sorunları en aza indirilebilmeleri ve sorunların aile odağında çözülmesine yönelik olarak ücretsiz bir şekilde Aile Eğitim Programı (AEP) sunulmaktadır. Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı kitaplarımız ‘www.aep.aile.gov.tr’ internet adresinin yayınlar bölümünde PDF formunda bulunmaktadır.

Soru 2: Aile Eğitim Programı (AEP) Nedir?

Aile Eğitim Programı, aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için ülke genelinde uygulanmak üzere Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir yetişkin eğitim programıdır.

Soru 3: Aile Eğitim Programı (AEP) İçeriğinde Neler Bulunmaktadır?

Aile Eğitim Programı, ailelerin aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Aile Eğitim ve İletişimi, Hukuk, İktisat, Medya, Sağlık olmak üzere 5 alan28 modülden oluşmaktadır. Detaylı bilgi için www.aep.aile.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Soru 4: Aile Eğitim Programı (AEP) Nasıl İşliyor?

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmakta olan AEP formatörlerinin ve AEP formatörlerinin düzenledikleri eğitici eğitimini alan kişilerin kendi etki/yetki alanlarında AEP halk eğitimlerini düzenlemeleri şeklinde uygulanmaktadır.

Soru 5: Kimler AEP Formatörü Olabilir?

Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Formatör Eğitimi Programı’na katılan ve sertifika alan Bakanlığımız personeli formatör olmaya hak kazanır.

Soru 6: Kimler AEP Eğiticisi Olabilir?

Aile eğitim programı kitabı sayfa 92-96 arasında belirtilen eğitici profiline uygun olan kişiler AEP eğiticisi olabilir. Detaylı bilgiye 
www.aep.aile.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Soru 7: Nasıl AEP Eğiticisi Olurum?

İl Müdürlüklerine müracaat ederek, formatörler tarafından açılmış olan eğitici eğitim programına katılan ve eğitici sertifikası alan kişiler eğitici olma hakkı kazanır. Kişiler eğitici olmak için açılan eğitimlere katılabileceği gibi, eğitimlerin açılması konusunda talepte de bulunabilirler. Bakanlığımız personeli olmayanlar da katılabilir.

Soru 8: AEP Formatör/ Eğiticisine Ücret Ödeniyor mu?

AEP Formatör ve Eğiticisi olan kişiler eğitimleri gönüllülük esasına göre yaparlar. Gerçekleştirdikleri eğitim karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Soru 9:Aile Eğitim Programı (AEP)’ na Kimler Katılabilir?

Programda yer alan içeriğin hedef kitlesi 18 yaş üstü yetişkin bireylerdir.

Bu çerçevede,

  • Bekârlar
  • Evlilik hazırlığı yapanlar
  • Evli ve çocuksuz olanlar
  • Evli ve çocuklu olanlar
  • Evli ve çocukları artık evden ayrılmış olanlar
  • Tek ebeveynli aileler

Kendilerine uygun olan eğitim paketlerine katılabilirler.

Soru 10: Aile Eğitim Programı (AEP)’ na Nasıl Katılabilirim?

İhtiyaç duyduğunuz konu ile ilgili eğitim almak için bulunduğunuz ildeki İl Müdürlüklerine ve/veya size en yakın Sosyal Hizmet Merkezine başvurabilirsiniz.

Soru 11:Eğitimlere Katılmak İçin Ücret Ödemem Gerekir mi?

Aile Eğitim Programı toplumun eğitim ve iletişim, sağlık, hukuk, iktisat, medya konularında bilinçlendirme amacıyla hazırlanmış olup eğitimler ücretsiz olarak verilmektedir.

Soru 12:Aile Eğitim Programı (AEP) Yazılı ve Görsel Materyallerine Nasıl Ulaşabilirim?

Aile eğitim programı kapsamında hazırlanan yazılı materyallere www.aile.gov.tr adresi, videolar bölümünde Aile ve Toplum sekmesinden ulaşabilirsiniz. www.aep.aile.gov.tr adresinden İstediğiniz kitabı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Aile Eğitim Programı kapsamında hazırlanan görselleri de www.aile.gov.tr

www.aep.aile.gov.tr ve youtube kanallarından (aile eğitimleri yazarak) ulaşabilirsiniz.

Soru 13: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evlenecek çiftlere yönelik verdiği bir eğitim var mı?

“Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Ücretsiz olarak Evlilik Öncesi Eğitimi almak isteyen çiftlerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da Belediyelere başvurabilirler.

Soru 14: Evlilik Öncesi Eğitim Programı içeriğinde hangi konular yer almaktadır?

  1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri
  2. Aile Hukuku
  3. Evlilik ve Sağlık
  4. Eğitici El Kitabı

olmak üzere 4 kitaptan oluşmaktadır. Kitap içeriklerine ulaşmak için aile.gov.tr/athgm adresini ziyaret edebilirsiniz.

Soru 15: Yeni evlenecek çiftlerin faydalanabileceği bir kaynağınız var mıdır?

Yeni evlenecek çiftlere ulaştırılmak üzere hazırladığımız “Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi” ne www.aile.gov.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.