Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi


Soru 1: Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

Soru 2:Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden faydalanmak isteyen yaşlılar nerelere başvuruda bulunabilirler?

 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden faydalanmak isteyen yaşlılar;

a )Yaşadıkları yerdeki huzurevi ve / veya Merkez Müdürlüğüne

b )İlçe Sosyal Hizmet Merkezlerine

c )İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

d ) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir. 

Soru 3: Huzurevi İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kabul Koşulları nelerdir?

Huzurevlerine kabul koşulları ;

1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2)Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

3)Ruh sağlığı yerinde olmak,

4)Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5)Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6)Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış   olmak.

Merkezlere kabul koşulları ;

1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi, desteğe,  korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

3) Ruh sağlığı yerinde olmak,

4)Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5)Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

 6)Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Soru 4: Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kabul için düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir?

a) C. Kimlik Numarası beyanı

b) Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,

c) Sağlık raporu ( Dahiliye veya İntaniye- Nöroloji veya Psikiyatri bölümlerinden alınacak )

 d)Sosyal çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporu,

e) Huzurevi Yaşlı bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmak istediğini bildirir dilekçe

Sağlık raporunun karar bölümünde; “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alır.

Soru 5:Huzurevlerinde ücret durumu nedir?

Kuruluş yaşlılarından alınacak aylık bakım ücreti, oda, yatak, yemek ve bakım giderlerini kapsar.

Sosyal inceleme raporu dayanak alınarak; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, dul ve yetim aylığı almayan, yapılacak araştırmalar sonucunda adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulü bulunmadığı ya da adına kayıtlı gayrimenkulü olup da, sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceğinin saptanması sonucunda yoksulluk belgesi düzenlenen yaşlılar ile kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da, yükümlülerin ekonomik gücünün yeterli olmadığı saptanan  yaşlılar ücretsiz, ekonomik gücü yeterli olup da, sosyal yoksunluk içinde bulunan yaşlılar ise ücretli olarak kabul edilir.