Nakdi Tazminat


Soru 77: Nakdi Tazminat kimlere ve nasıl verilmektedir?

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olanların eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv.K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı için İçişleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenmektedir.

Soru: 78: Tazminat Tutarı ne kadardır?

Terörle mücadele, güvenlik ve asayiş ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin kanunî varislerine en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dâhil) 100 katı tutarında; malul olanlara ise en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dâhil) 100 katı tutarının %25’inden ile % 75’ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen engellilik derecesine göre nakdi tazminat ödenir.

Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara ise en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dâhil) 200 katı tutarında nakdi tazminat ödenir.