Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı


Soru 1: Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) şartları nelerdir?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Soru 2: Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

 • İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,
 • İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,
 • Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,
 • Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL’dir.

Soru 3: Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

 • Örgün eğitim dışına çıkması,
 • Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi, 
 • Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
 • Vefat etmesi,
 • Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Soru 4: Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) nedir?

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 100 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Soru 5: Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) şartları nelerdir?

Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, Sağlık Bakanlığının belirlediği tarihlerde düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin ihtiyaç sahibi olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması gerekmektedir.

Soru 6: Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 100 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara aylık 200 TL (en fazla 9 ay), lohusa kadınlara aylık 300 TL (en fazla 2 ay) ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 500 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Soru 7: Şartlı Sağlık Yardım (ŞSY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı Sağlık yardımından faydalanan çocuğun;

 • Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması,
 • 72 ayını doldurması,
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
 • Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
 • Vefat etmesi,
 • Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeler geçici bir süre durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Soru 8: Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) Nedir?

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür.

Soru 9: Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) şartları nelerdir?

 • Hanede sosyal güvence olmaması,
 • Gebelik süresi içerisinde başvuru yapılması,
 • Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaç sahipliğinin belirlenmesi ve düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesidir.

Soru 10: Şartlı Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.

Soru 11: Şartlı Doğum Yardımında Ödeme Tutarları Nedir?

Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 500 TL, Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 200 TL, Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 300 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.

Soru 12: Öksüz ve Yetim Yardımından faydalanıyorum. Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarından da faydalanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz.

Soru 13: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından faydalanıyorum. Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarından da faydalanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz.

Soru 14: Sosyal güvenceli (uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma) olunması durumunda Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarına başvuru yapabilir miyim?

Bu yardım kapsamında hane bazlı sosyal güvence kontrolü sağlanmakta olup yardım başvurusu yapılamamaktadır.