15 Temmuz Darbe Girişiminde Şehit Olanlar


Soru 111: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarına hangi haklar sağlanmıştır?

1.Aylık Bağlanması

Hayatını kaybeden sivil vatandaşların hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmaktadır.  Bağlanacak aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınmakta, ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve kademe üzerinden hesaplaması yapılmaktadır.

 2.Nakdi Tazminat Ödemesi

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kanuni mirasçılarına  tazminat ödenmiştir.

 3.Ek Tazminat

Hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ek tazminat ödenmiştir.

 4.İstihdam Hakkı

 Hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 kişi kamuda istihdam edilecektir.

 5.Faizsiz konut kredisi:

 Hayatını kaybedenlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilecektir.  2020 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 177.000 TL’dir.

 6.Ücretsiz seyahat hakkı:

Şehitlerimizin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.

7.Elektrik ve su indirimi:

Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler.

 8.Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı:

Şehitlerimizin çocuklarına her ay için ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yükseköğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır.  Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir.

 

Şehitlerin dul ve yetimlerine 40.000 gösterge yılın ilk dönemindeki rakamın Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ek ödeme yapılmaktadır.

 

9.Mesken Vergisi Muafiyeti           

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

10.Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması

 Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan alacakları hak sahipliği belgesi ile  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

11.Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilir.

12.Sosyal Tesislerden Yararlanma

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

13.Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

14.Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

15.Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği)

Gazilerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.

16.Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti

Gazilerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

17.Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti

Hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisine bir defaya mahsus olmak üzere araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır

18.Askerlik Muafiyeti

678 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname gereği 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamına askerlik muafiyeti hakkı sağlanmıştır.