Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek


Soru 1: Afet ve acil durumlarda psikososyal destek nedir?

Afet/acil durum sürecinde ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi,  etkilenenlerin normal ya da yeni yaşama geri dönmesi sürecinde, kendi kapasitelerini fark etmeleri, güçlenmelerinin sağlanması, ileride ortaya çıkabilecek afet acil durumlarla başa çıkma ve müdahale etme kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyet ve hizmetler bütünüdür.

Soru 2: Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetinin içeriğinde neler yer almaktadır?

Psikolojik ilk yardım, ihtiyaç ve kaynak belirleme, toplumu harekete geçirme, psikoeğitim, çalışana destek, sosyal iyileştirme vb. müdahaleler psikososyal destek hizmetinin içeriğini oluşturmaktadır.

Soru 3: Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti nasıl çalışır?

Herhangi bir afet ve acil durumun yaşandığı ilde Valiliğin başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde İl Müdürlüğümüzün koordinesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevli psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman ve çocuk gelişimci gibi meslek elemanlarının yerel plan kapsamındaki görevleri yerine getirerek afet/acil durumdan etkilenenlere psikososyal destek hizmeti vermesi ve takip etmesi ile devam eder.

Soru 4: Kimler psikososyal destek hizmetinden faydalanabilir?

Deprem, sel, büyük kazalar, patlamalar vb. afet ve acil durumlardan etkilenen ve psikososyal destek hizmetine ihtiyaç duyan bütün vatandaşlar faydalanabilir.

Soru 5: Kimler psikososyal destek müdahalesi yapabilir?

Üniversitelerin psikoloji, sosyal hizmet, PDR ve çocuk gelişimi bölümlerini tamamlayan, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti temel düzey müdahale eğitimini alan, bu alanda çalışmaya gönüllü, kamu, STK ve özel sektördeki kişiler yapabilir.