2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Engelli ve Yaşlı Aylıkları


Soru 1: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları için nereye başvuruda bulunulmaktadır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

Soru 2: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

Soru 3: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları başvurusu yapıldıktan sonra başvuru sahibine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından herhangi bir belge verilir mi?

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilir.

Soru 4: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına başvuruda bulunan kişinin işlemleri ne zaman sonuçlandırılır?

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Soru 5: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen yaşlı aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

Soru 6: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar dikkate alınmakta mıdır?

Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez.

Soru 7: Evde Bakım Yardımı alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara başvuruda bulunabilir mi?

Evet, başvuruda bulunabilir. Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.

Soru 8: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanan kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlılık aylığından faydalanabilir mi?

Hayır faydalanamaz. Vatandaş iki yardımın ancak birinden faydalanabilir.

Soru 9: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanan kişi Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımdan nasıl faydalanabilir?

Vatandaşın kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek 2022 sayılı kanun kapsamında yararlandığı aylığından feragat ettiğine dair dilekçesini vererek , Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımdan yararlanma talebinde bulunmalıdır.

Soru 10: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişinin sosyal incelemesi düzenli olarak yapılmakta mıdır?

2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkları alan haneye periyodik olarak yılda en az bir kez sosyal inceleme yapılmaktadır.

Soru 11: 2022 sayılı Kanuna göre kaç çeşit aylık bağlanmaktadır?

5 çeşit aylık bağlanmaktadır. Yaşlı aylığı, %40-69 Arası engelli aylığı, % 70 ve Üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmamaktadır. Ancak silikozis aylığı almaktayken vefat eden vatandaşların yakınlarının devreden silikozis aylığı başvuruları kabul edilmektedir.

Soru 12: Yaşlı Aylığından kimler faydalanabilir?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Soru 13: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı başvurusunda herhangi bir belge gerekmekte midir?

Hayır, TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi dışında herhangi bir belge gerekmemektedir. Vatandaş kimliği ile başvuruda bulunabilir. Başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.

Soru 14: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı alan kişinin engelli aylığı alabilmesi için engel oranı ne kadar olmalıdır?

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına sahip rapor aldığı takdirde talebi halinde aylığı engelli aylığına dönüştürülebilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.

Soru 15: Yaşlılık aylığı ile engelli aylığı birlikte alınabilir mi?

Hayır, alınamaz; vatandaş yalnızca bir aylıktan faydalanabilir.

Soru 16: 65 yaşını doldurmazdan önce engelli aylığı alan kişinin 65 yaşını aşınca engelli aylığı kesilir mi?

Hayır kesilmez. Vatandaş engelli aylığı almaya devam eder.

Soru 17: 65 yaşını aşmış kişi adına farklı bir kişi 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabilir mi?

Mahkemeden alınan vesayet kararı ya da vekâletname ile birlikte başvuruda bulunulabilir.

Soru 18: Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı yüzde kaç olmalıdır?

Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.

Soru 19: Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin yaşı önemli midir?

Evet önemlidir. Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.

Soru 20: Engelli aylığı verilirken yalnızca istenilen rapor oranı yeterli midir?

Hayır, yeterli değildir; aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

Soru 21: Engelli aylığında muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olması gerekmektedir.

Soru 22: Engelli aylığına başvuruda bulunulurken hangi belgeler istenilmektedir?

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.

Soru 23: %70 ve üzeri engelli aylığı nedir?

%70 ve üzeri engelli aylığı: %70 ve üzeri engelli raporu bulunan 18 yaşını tamamlamış kişilere verilen engelli aylığıdır.

Soru 24: 15 yaşında ve %70'in üzerinde raporu bulunan kişi %70 ve üzeri engelli aylığından faydalanabilir mi?

Hayır, faydalanamaz. %70 ve üzeri engelli aylığından faydalanmak isteyen kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. Bu kişiler için 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurusu yapılabilir.

Soru 25: %70 ve üzeri engelli aylığına başvuruda bulunulurken muhtaçlık hesaplaması yapılmakta mıdır?

Evet. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olması gerekmektedir.

Soru 26: 18 yaş altı engelli yakını aylığı ne demektir?

Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, 18 yaşından küçük ,özel gereksinim düzeyi  en az hafif düzeyde olan veya  %40 ve üzeri engelli olan yakını bulunanlara yapılan yardımdır.

Soru 27: 18 yaş yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında belge istenmekte midir?

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu/çocuklar için özel gereksinim raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten  sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve başvuran kişi engellinin anne ya da babası değilse vesayet belgesi.

Soru 28: 18 yaş altı engelli aylığında engelli kişinin annesi veya babasının mahkeme kararı almasına gerek var mıdır?

Hayır, gerek bulunmamaktadır.18 yaş altındaki kişinin anne ve babası aynı zamanda kanuni velisi sayılmaktadır.

Soru 29: 18 yaş altı engelli aylığına başvuruda bulunan kişinin muhtaçlık hesaplaması yapılmakta mıdır?

Evet. Muhtaçlık değerlendirmesi, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) gerekmektedir.

Soru 30: 18 yaşından küçük engelli kişinin anne ve babası boşandığı takdirde engelli yakını aylığını kim alabilecektir?

Boşanma durumunda çocuğun velayetini alan kişi engelli çocuğu adına ödemeleri alabilecektir.

Soru 31: Boşanmadan önce 18 yaş altı engelli yakını aylığı baba tarafından alınmaktayken mahkeme engelli çocuğun velayetini anneye vermiştir. Annenin engelli yakını aylığını alabilmesi için ne yapması gerekmektedir?

Velayeti alan kişi mahkeme kararını ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ileterek aylığın kendisine bağlanmasını talep etmelidir.

Soru 32: 18 yaş altı engelli yakını aylığı alan kişi engelli ile farklı bir hanede ikamet edebilir mi?

Hayır, farklı bir hanede ikamet edemez. Engelli yakını aylığı alan kişiyle engelli aynı hanede yaşaması gerekmektedir.

Soru 33: 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilir mi?

%40-69 arası engelli aylığı alan kişi alabilir. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişi engelli yakını aylığı alamaz.

Soru 34: Silikozis hastalığı aylığı başvuruları devam etmekte midir?

Hayır, silikozis aylığı kapsamında yeni başvuru kabul edilmemektedir.

Soru 35: Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yetim aylığı alan engelli kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklarından faydalanabilir mi?

SGK'dan aldıkları aylıkları 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylık tutarlarından düşük olanlar SGK'dan aradaki farkı talep edebilmektedir.

Soru 36: Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık primi ödeyen kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi?

5510 sayılı Kanunun 60/ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında primini kendisi ödeyerek sağlık güvencesinden faydalanan kişilerin bu durumu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanmasına doğrudan engel teşkil etmez, diğer şartların da sağlanması halinde bu aylıklardan faydalanabilir.

Soru 37: Nafaka alan bir kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir mi?

Herhangi bir tutarda nafaka alan kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanamaz.

Soru 38: Herhangi bir mevzuat gereği düzenli aylık alanlar 2022 aylığından faydalanabilir mi?

Yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir hakkı elde eden kişilerin kendileri 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanamaz. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olması gerekmektedir.

Soru 39: Huzurevinde veya herhangi bir bakım merkezinde kalıp harçlık alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir mi?

Hayır, faydalanamaz.

Soru 40: Hanede Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kaydı bulunan kişilerin olması 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkların alınmasında engel teşkil eder mi?

Hanede başvuru sahibi yaşlı ya da engelli kişinin haricinde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanlar ile sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir hakkı elde eden kişilerin bulunması 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkları almaya engel teşkil etmemektedir. Muhtaçlık hesaplanması dikkate alınmaktadır. Yaşlı ya da engelli kişinin sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir. 18 yaş altı engelli aylıklarında ise engellinin anne ve babasının ikisinin birden sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir.

Soru 41: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplamaları nasıl yapılmaktadır?

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplaması;
Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler hesaba katılmaktadır. Engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı hesaplanmaktadır. Ayrıca engelli ve yaşlı aklıklarında muhtaçlık hesaplamasında, servet ve harcamaları da hesaba katılmaktadır.

Soru 42: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplaması yapılırken kişinin kira ödemeden oturduğu evi dikkate alınır mı?

Kişinin oturduğu ev dikkate alınmaz.

Soru 43: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesinin muhtaçlık hesaplaması dikkate alınırken hanenin farklı konutlardan oluşan kira geliri bulunmaktaysa bu gelirde muhtaçlığa dâhil edilir mi?

Evet, dâhil edilir. Evin belirlenen rayiç bedelinin 240'ta biri ve kira gelirinin toplamı hane gelirine eklenir.

Soru 44: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait farklı konutu bulunmasına rağmen kira geliri bulunmamaktaysa bu konutta muhtaçlık hesaplanmasında dikkate alınır mı?

Evet, dikkate alınır. Kira geliri olmayan konutun rayiç bedelinin 120'de biri dikkate alınarak muhtaçlık gelir tespitine dâhil edilir.

Soru 45: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkân bulunmaktaysa bu dükkân muhtaçlık hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?

Dükkân için rayiç bedelin 240'ta biri ve kira geliri dikkate alınır.

Soru 46: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkândan herhangi bir gelir veya kira bulunmuyorsa nasıl bir hesaplama yapılır?

Dükkân için herhangi bir kira geliri beyan edilmemişse dükkânın rayiç bedelinin 120'de biri dikkate alınmaktadır.

Soru 47: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait arazi ve tarlası bulunmaktaysa nasıl bir muhtaçlık hesaplanması dikkate alınır?

Hanenin tarla ve arazisinin rayiç bedelinin 240'ta biri ve aylık getirilerinin toplamı dikkate alınır.

Soru 48: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracı muhtaçlığın hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracının rayiç bedelinin 120'de biri dikkate alınır. ÖTV indirimi ile alınmış ise indirimli tutarının 120'de biri dikkate alınır.

Soru 49: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait ticari veya zirai amaçlı kullanılan araçlar muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilir mi?

Evet, dâhil edilir. Araçların rayiç bedellerinin 120'de biri ve getirisi dikkate alınır.

Soru 50: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilir mi?

Evet, dâhil edilir. Büyük ve küçükbaş hayvanların yıllık getirilerinin aylık ortalaması dikkate alınır.

Soru 51: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait banka mevduatları için muhtaçlığın hesaplanması nasıl dikkate alınır?

Hanenin tespit edilen mevduat hesaplarının aylık faiz getirisinin (faiz ya da kar payı getirisine bakılmaksızın) iki katı tutar şeklinde dikkate alınır.

Soru 52: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait taşınır taşınmaz malların rayiç bedellerin değerlendirmesini kim yapmaktadır?

Hanenin taşınır ve taşınmaz mallarının rayiç bedelinin değerlendirmesini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti yapmaktadır.

Soru 53: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Yardımları ve burslar muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?

Karşılıksız alınan burslar muhtaçlık hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Karşılığı belli bir süre sonra ödenmesi gereken tutarlar (öğrenim kredisi gibi) ise muhtaçlık hesaplamasında gelir olarak dikkate alınmamaktadır.

Herhangi bir bireyin aldığı 2022 sayılı Kanun aylıkları gelir hesabına dâhil edilmez. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri dâhil, sürekli ve düzenli olarak alınan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY), Eşi vefat etmiş Kadınlara Yönelik Yardım (EVEK), burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması muhtaçlık hesaplamasında dikkate alınmaktadır.

Soru 54: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait burslar ve vakıflardan alınan nakdi yardımlar muhtaçlığın hesaplanmasına dâhil edilmekte midir?

Herhangi bir bireyin aldığı 2022 sayılı Kanun aylıkları gelir hesabına dâhil edilmez. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri dâhil, sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması muhtaçlık hesaplamasında dikkate alınmaktadır.
Sosyal yardımlardan sürekli ve düzenli olarak alınan ve nakdî olarak verilmekte olanlar gelir hesabına dâhil edilir.
Yakacak yardımı, gıda paketi gibi aynî yardımlar hesaba katılmaz.

Soru 55: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişi ve hane bireylerinin kiracı olarak oturdukları konuta ödedikleri kira bedeli muhtaçlığın hesaplanmasına dâhil edilmekte midir?

Kira gideri gelirlerden düşülerek hesaplama yapılmaktadır.

Soru 56: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait yapılan harcamalar hanenin muhtaçlığı hesaplanırken hanenin toplam gelir tutarından çıkarılır mı?

İkamet edilen konutun kira bedeli hariç çıkarılmaz.

Soru 57: Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkların ödemeleri nasıl yapılır?

Mütevelli Heyetinin kabul ettiği başvuruların ödemeleri başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren hak edilir. 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar, aylık olarak peşin ödenmektedir.

Soru 58: 2022 ödemeleri hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

Soru 59: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişinin adres değiştirmesinden dolayı aylığı kesilir mi?

Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına 1 yıl içinde başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmesi halinde alamadığı aylıklar ödenir.

Soru 60: Adres değişikliğinden dolayı durdurulan 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanmak isteyen vatandaş tekrar başvuruda bulunmalı mıdır?

Evet, tekrar başvuruda bulunmalıdır. Mütevelli Heyeti aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit ederse vatandaş tekrar 2022 aylığından faydalanabilir.

Soru 61: Adres değişikliği nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilen ve bunun neticesinde tekrardan mütevelli heyetine yapılan başvuru sonucu tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişi alamadığı aylıkları alabilir mi?

Bir yıl içerisinde yapılmış bir başvuru ise ve Mütevelli Heyeti tarafından aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğine dair karar alınırsa vatandaş alamadığı dönemlerin ödemelerini alacaktır.

Soru 62: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirilmeyen ikametgâh değişikliği sonucu vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir mi?

Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına 1 yıl içinde başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmesi halinde alamadığı aylıklar ödenir.

Soru 63: Adres değişikliği beyanı yapmadığından dolayı 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı kesilen vatandaş tekrar bu aylıktan yararlanabilir mi?

Bir yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmesi neticesinde Mütevelli Heyeti tarafından aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit edilirse vatandaş 2022 aylığında tekrar faydalanabilir ve alamadığı aylıklar kendisine verilir.

Soru 64: Geçici durdurma nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanamayan kişi tekrar başvuruda bulunmazsa 2022 aylığı kesilir mi?

Kişi 1 yıl içinde tekrardan başvuru yapmadığı takdirde 2022 aylığı kesilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvuru yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

Soru 65: Rapor süresinin dolmasından dolayı vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı kesilir mi?

Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına 1 yıl içinde yeni rapor ile başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmesi ile birlikte alamadığı aylıklar ödenir.

Soru 66: Rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu zamanında vermeyen vatandaş yeni raporunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına teslim edince alamadığı aylıkları tekrar alabilir mi?

SYD Vakfına 1 yıl içinde yeni rapor ile başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmesi ile birlikte alamadığı aylıklar ödenir.

Soru 67: Merkezi inceleme sonucunda kişinin vefat ettiği tespit edilince 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir mi?

Evet, ölüm nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir.

Soru 68: Kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu ödemesi varsa varisleri bu ödemeyi alabilir mi?

Evet, alabilirler.

Soru 69: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar kapsamında ödemesi bulunan ancak vefat ettiğinden dolayı ödemesini alamayan kişinin varisleri bu ödemeyi alabilmek için hangi işlemleri yapmalıdırlar?

Vefat eden kişinin varisleri; mahkemeden veraset ilamı veya noterden alınan mirasçılık belgesi, varislerin IBAN numaraları, veraset intikal vergisinden muaf olduğunu ya da ödendiğine dair belge( bu belge kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınır) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmeleri halinde SYD Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı sonucunda varisler ilk ödeme döneminde bu ödemeyi alacaklardır.

Soru 70: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan nasıl feragat edilir?

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişi yazılı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat ettiği takdirde mütevelli heyeti toplantısı sonucu 'feragat' nedeniyle 2022 aylığı kesilir.

Soru 71: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar muhtaç olmama nedeniyle kesilir mi?

Evet, kesilir.

Soru 72: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları muhtaç olmadığından dolayı kesilen kişinin muhtaç olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından nasıl tespit edilir?

Merkezi inceleme ve sosyal incelemeler sonucu vatandaşın durumu Mütevelli Heyetine sunulur ve SYD Vakfı Mütevelli Heyeti vatandaşın muhtaç olmadığını tespit ederse 2022 aylığı kesilir.

Soru 73: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşın engel oranının %40'ın altına düşmesi halinde ne gibi işlemler yapılır?

%40'ın altına düşmesi halinde vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmek zorundadır. Bu bildirim ile vatandaşın aylığı kesilir.

Soru 74: Vatandaşın rapor oranı %40'ın altına düşmesine rağmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bu raporu getirmeyen kişilere yersiz ödeme çıkar mı?

Evet, böyle bir durumda vatandaşa yasal faizleriyle birlikte yersiz ödeme çıkacaktır.

Soru 75: Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kaydı olan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı nasıl fesih edilir?

Ödeme dönemlerinden önce merkezi sistemden kontrolü yapılan vatandaşın SGK kaydı görülürse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı kesilir. Ayrıca bu kesme işlemi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından Mütevelli Heyeti kararı ile yapılabilir.

Soru 76: 18 Yaşını dolduran vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı nasıl kesilir?

Ödeme dönemlerinden önce merkezi sistemden kontrolü yapılan vatandaşın 18 yaşını doldurduğu görülürse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı kesilir.

Soru 77: Engelli yakını aylığı alan vatandaş 18 yaşını doldurması halinde engelli aylığından faydalanabilir mi?

Rapor oranı, muhtaçlık sınırı ve diğer şartları uygun olursa vatandaşımız engelli aylığından faydalanabilir. Vatandaşımız raporuyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunmalıdır.

Soru 78: Engelli yakını aylığı alan ancak engelli ile aynı hanede yaşamayan vatandaşların aylıkları kesilir mi?

Merkezi inceleme sonucu engelli vatandaş ve engelli vatandaşın adına engelli yakını aylığı alan kişi farklı hanelerde olduğu tespit edilirse Sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir.

Soru 79: Engelli yakını aylığı alınmasına rağmen engelli kişiye bakılmadığı tespit edilirse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı kesilir mi?

Evet, kesilir. Sosyal incelemeci bu durumu tespit ettiği andan itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti gündemine alınır ve engelli yakını aylığı kesilir.

Soru 80: Düzenli bir şekilde ödemesini alamayan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir mi?

Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aylığı on dönem boyunca aralıksız olarak almadığı tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından aylığın alınmadığı tarihi takip eden ilk dönem başından itibaren feshedilir. Bu maddede esas olan aylığın aralıksız olarak on dönem boyunca alınmamasıdır. Aylıkların düzensiz bir şekilde alınmış olması aylığın kesilmesine neden olmayacaktır.

Aylık on dönem boyunca aralıksız olarak alınmaz ise ilk defa alınmadığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilecektir. Ancak aralıklarla ödemesini alan vatandaşın aylığı kesilmez.

Soru 81: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen ödemelerini alamadığından dolayı kuruma iade edilen aylıkları vatandaşlar alabilirler mi?

Evet, alabilirler. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmelidir.

Soru 82: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığa başvuruda bulunmak isteyen kişi istenilen raporu ücretsiz olarak alabilir mi?

Evet alabilir. Vatandaş ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat ederek SYD Vakfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı ile hastaneye başvurması durumunda raporunu ücretsiz alabilir.

Soru 83: Fotoğraf olmayan raporlar geçersiz midir?

(Mülga) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki raporlarda 15 yaşının üzerindeki kişilerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf eklenmeli ve fotoğraf hastane mührü ile mühürlenmelidir.15 yaşından küçük kişilerin raporlarındaki fotoğraf bölümü hastane tarafından mühürlenir.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki raporlarda 15 yaşın üzerindeki kişilerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf eklenmelidir.

Soru 84: Farklı olarak hangi hallerde rapor kabul edilmez?

Çocuklar veya Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, engelli aylık başvurularında kullanılmamaktadır.

Soru 85: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara haciz konulabilir mi?

2022 aylıklarına kişinin rızası olsa dahi haciz konulamaz.

Soru 86: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişinin ödemek zorunda olduğu nafaka için aylıklarına kesinti konulabilir mi?

Hayır, konulmaz. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına, diğer icra kesintilerinde olduğu gibi, nafaka kesintisi de uygulanmamaktadır.

Soru 87: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıktan feragat eden veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dâhil edilen kişinin durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) nasıl iletilir?

Bu işlem sistem tarafından gerçekleştirilmektedir.

Soru 88: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına gelir ve benzeri durumlarında değişiklik olması halinde bilgilendirme yapmalı mıdır?

Evet, gerekli durumlarda (gelir durum değişikliği, adres değişikliği, rapor vb.) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı bilgilendirmelidir. Ayrıca SYD Vakfı sosyal inceleme uzmanları her yıl düzenli olarak vatandaşın incelemesini yapmaktadırlar.

Soru 89: 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanan kişi çocuğu adına Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) yardımı alabilir mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmesi halinde alabilir.

Soru 90: 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi işe başladığı andan itibaren hangi işlemleri yapmalıdır?

Kişinin bu durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmesi gerekmektedir.

Soru 91: Bir işte çalışmasına rağmen aylıktan faydalanmaya devam eden vatandaşlara ne gibi yaptırımlar olmaktadır?

Yasal faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecektir.

Soru 92: 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanmak isteyen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kaydı bulunan vatandaş çocuğu adına engelli yakını aylığı alabilir mi?

Hayır, alamaz.

Soru 93: Kendisine yersiz ödeme çıkan vatandaş 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan tekrar faydalanabilir mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulması, muhtaçlık sınırı, rapor oranı ve diğer şartların uygun olması halinde vatandaşımız 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir.

Soru 94: Yersiz ödeme çıkan vatandaşın kendisine tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması halinde yersiz ödemeyle ilgili aylıklardan kesinti yapılabilir mi?

Evet, dörtte bir oranında kesinti yapılır.

Soru 95: Aylık alma şartlarını kaybeden vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir mi?

Evet, çıkabilir. Merkezi inceleme ve sosyal inceleme sonucu vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir.

Soru 96: Ev almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olması gerekmektedir. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dâhil edilmez. İkamet edilen konut haricindeki konutun rayiç bedelinin 240'ta biri ve kira geliri; kira geliri beyan edilmiyorsa rayiç bedelinin 120'de biri aylık gelir olarak hesaplamaya dâhil edilir.

Soru 97: Araba almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olması gerekmektedir. Bu değerlendirmede aracın rayiç bedelinin 120'de biri aylık gelir olarak hesaplamaya dâhil edilir. Engelli adına alınan araç ÖTV indirimi ile alınmış ise indirimli tutarının 120'de biri dikkate alınır.