Engelliler İçin Kimlik Kartı


Soru 1: Kimlik kartı nasıl alınır?

Engelli Kimlik Kartı alabilmek için engelli birey sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgelemelidir. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması durumunda sağlık kurulu raporunda “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV (60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.

Engelli  bireyin  ikamet  ettiği  ildeki  Aile ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat edilerek engelliler için kimlik kartı alınabilir.

Bunun yanı sıra, yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi olan vatandaşlarımız, Engelliler İçin Kimlik Kartı başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler.

%40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olan vatandaşlarımız (2019 yılı öncesinde verilen sağlık raporlarının güncellenmesi durumunda) e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaları halinde, düzenlenen kimlik kartları kişilerin MERNİS’ te kayıtlı bulunan adreslerine veya başvuru esnasında beyanda bulundukları adrese iadeli taahhütlü posta ile teslim edilecektir.

e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak için tıklayınız