Konut Hesabı ve Devlet Katkısı


Soru 1: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Konut Yardımı yapılmakta mıdır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vatandaşlara doğrudan yaptığı konut yardımı ya da konut alımı için düşük faizli kredi gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Ancak kamuoyunda Konut Hesabı olarak bilinen “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3’üncü maddesi kapsamında hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak 26.02.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. 26.08.2016 tarihi itibariyle bankalar ilk başvuruları almaya başlamıştır. Bu yönetmelik hükümlerinden yararlanabilmek için;

 1. Türk vatandaşı olması,
 2.  7.4.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,
 3.  Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,
 4.  Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,
 5. Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması, gerekir. Bu şartları taşıyan herkes Devlet katkısı almaya hak kazanır.

Soru 2: Konut Hesabı Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

 1. Türk vatandaşı olması,
 2.  7.4.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,
 3.  Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,
 4.  Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,
 5.  Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması, gerekir. Bu şartları taşıyan herkes Devlet katkısı almaya hak kazanır.

Soru 3: Konut Hesabına ne kadar ödeme yapmam gerekir?


2016 tarihinde yürürlüğe giren Konut Hesabı ve Devlet katkısına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Konut Hesabı için alt limit 250 TL, üst limit 2500 TL’dir. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 30.000 Türk Lirasını geçemez.

Bu rakam her yıl Maliye Bakanlığının belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılır.

Soru 4: Evli karı koca olarak aynı zamanda Devlet katkı payından faydalanabilir miyiz?

 • Ayrı ayrı hesap açıldığı ve ayrı ayrı konut satın alındığında ve gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde herkes Devlet katkısından yararlanabilir.
 • Konut hesabı ortak hesap olarak açılamaz. 
 • Katılımcı birden fazla konut hesabı açamaz. Konut hesabı bankalar arasında taşınamaz.
 • Aynı konuta farklı bir kişi için hiçbir şekilde ikinci kez katkı payı ödenmez.
 • On sekiz yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabilir.

Soru 5: Devlet katkısına konu olan konutların niteliği ne olmalıdır?

 1. Aşağıdaki konutlar Devlet katkısına konu olabilir.
  1.  Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
  2. Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.
  3.  Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.
 2. Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

Soru 6: Katkı payını ne zaman alabilirim?

Devlet katkısının ödenme süreci şöyle işleyecektir:

 • Katılımcı: Konut satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.
 • Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.                
 • Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.
 • Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.

Soru 7: Hesap Sahiplerine ne kadar katkı payı ödenecek?

 • Devlet katkısının hesaplanmasında, konut sahibi olunduğu tarihteki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi konut satın alma tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Devlet katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 13.000 Türk Lirasını geçemez.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 18’idir. Ancak, ödenecek tutar 14.000 Türk Lirasını geçemez.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.
  • Belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Soru 8: Konut Hesabının düzenli ödeme olduğu görülüyor. Ödemeler aksarsa ne olacaktır? İhtiyaç olduğu zaman birikimlerimi çekmek istersem sistemden çıkar mıyım?

 • Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla;  üç aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir dönem (12 ay) içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz.
 • Her dönem içinde 2 defa çekim hakkı bulunmaktadır. Ancak çekim hakkını kullanmak isteyen katılımcı o güne kadar yatırılması gereken asgari tutarı hesabında bulundurmalıdır. Yoksa sistemden çıkmış olur, Devlet katkısından faydalanamaz.

Soru 9: Eşimin üzerine aldığım konut için devlet katkısı ödenir mi?

Bankadaki konut hesabı kimin üzerine açılmışsa, tapu da aynı kişi üzerine alınmalıdır. Devlet Katkısı ancak hak edildiği takdirde hesap sahibine yapılacaktır.