Eğitim


Soru 1: Eğitim hakları nelerdir?

Engelli bireyler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında/okullarında veya özel eğitim kurumlarında/ okullarında   eğitim-öğretimden   yararlanmaktadır.   Buna göre özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilen özel eğitim hizmetleri;

  • Engel türlerine yönelik olarak açılan ayrı özel eğitim okullarında,  (görme,   işitme,   zihin   engellilere,   otizmli bireyler ve süreğen hastalığı olanlar için hastane ilköğretim okulları)
  • Genel eğitim içerisindeki okulların özel eğitim sınıflarında,
  • Okul öncesi, ilköğretim,  orta öğretim  ve  yaygın  eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimi (Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını  en üst  düzeyde  gerçekleştirmelerini  sağlamak   amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri sunularak akranları ile birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim) uygulanan sınıflarda,

Gerçek veya tüzel kişilerce açılmış olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir

Soru 2: Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için nereye başvurmak gereklidir?

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için ikamet edilen ilçede bulunan MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) başvuruda bulunulması ve bireyin eğitsel tanılamasının yapılması gerekmektedir.

Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi, veli ya da zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi tarafından; resmî kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendireceği personel tarafından RAM’a yapılır.

Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler  RAM’larda  oluşturulan  özel  eğitim  değerlendirme kurulu tarafından yapılır.

Soru 3: Eğitsel değerlendirme ve tanılama nedir?

Rehberlik   Araştırma   Merkezlerinde,   bireyin   tüm   gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla nesnel, standart testler ve engelli bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılan tüm uygulamalardır

Soru 4: Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler nelerdir?

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için;

a.Bireyin, velisinin ya da okul yönetiminin yazılı talebi,

b.Koruyucu aile yanında kalan bireyler için yapılan başvurularda koruyucu aile belgesi,

c.Okula kayıtlı olan öğrenciler için Eğitsel Değerlendirme İstek Formu,

ç) Birey için uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi amaçlı başvurularda gerektiğinde ÇÖZGER,

d.Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim hizmeti almak üzere yapılan başvurularda ÇÖZGER,

e.Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim hizmeti alan bireylerin raporlarının yenilenmesi için yapılan başvurularda ilgili kurumca düzenlenecek Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu.

Soru 5: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet almak için nereye başvuru yapmak gereklidir?

ÇÖZGER vermeye yetkili hastanelerden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “engelliler için sağlık kurulu raporu” ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulmalıdır.

Soru 6: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ücretlerinin ödemesi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Özel  eğitim  gerektiren  bireylere,  her  tür  ve  kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grup eğitimi imkânları sağlanır.

Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm engelli bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir.

Soru 7: Engelli bireyin ailesine yönelik eğitim hizmetleri nasıl verilmektedir?

Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki engelli bireyin eğitimine katkı sağlamak için “rehberlik ve danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir.

Aile eğitim hizmetleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.

Soru 8: Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için ne tür kolaylıklar sağlanmaktadır?

Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik ve görme engellilere uygun olarak düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanmakta, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimli ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınmaktadır.

Soru 9: Üniversite öğrencilerine sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır. Üniversitelerde,       öğrencilerin       öğrenim       hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere “Engelliler Danışma ve Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır.

 

Soru 10: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okullara ücretsiz erişimi sağlanmakta mıdır?

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve engelli öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla özel eğitime gereksinim duyan çocukların okullara erişimi ücretsiz sağlanmaktadır.

Görme engelliler okullarında, İşitme engelliler okullarında, Ortopedik engelliler okullarında,

Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) 1,2,3. kademe Zihinsel engelliler okullarında,

Özel eğitim okulları bünyesinde anasınıfında,

Özel eğitim sınıflarında eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.

Soru 11: Lisansüstü eğitim sınavlarında özel gereksinimi olan bireylere sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği”nde yaptığı değişikle özel yetenekli özel gereksinimli bireylere yabancı dil kolaylığı sağlanmıştır. Yönetmeliğe göre; düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan, işitme engeli olan adaylar ile engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan ve engel düzeyi %40 ve üzeri ‘yaygın gelişimsel bozukluk’ (otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarının, başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmayacak. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılacaktır.

Konservatuvar Programları ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarında yüksek lisans veya doktora yapmak istemeleri durumunda yabancı dil puan şartı aranmamaktadır. Adaylar, Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanesi’ nden alınan sağlık raporu ile bu programlara başvurabileceklerdir.