Aile Danışmanlığı


Soru 1:Özel Aile Danışmanı Merkezi açmak istiyorum nasıl açarım?

Ülkemizdeki mevcut aile danışmanlığı hizmetlerinin belirli standartlara ulaştırılması için temel kriterler ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” hazırlanmış ve 04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, açılacak özel aile danışma merkezlerini düzenlemektedir. Söz konusu yönetmelikle bu merkezlerdeki personel ve hizmet standardı, ücret tarifeleri, açılma ve kapatılma işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Bu yönetmelik hükümlerine göre  Özel Aile Danışma Merkezleri gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kendi kuruluş kanunlarında merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte (Madde 6) istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak yazılı olarak bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne resmi başvuru yapmak zorundadır. Açılış için inceleme yapan İl Müdürlüğü Valilik onayı ile merkezin açılışını yapar.

Soru 2:Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı olarak çalışabilirler.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Soru 3:Aile Danışmanı sertifikam var, kamuda Aile Danışmanı olarak çalışabilir miyim? 

 “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği “ çerçevesinde belirtilen lisans bölümlerinden mezun olup, Aile Danışmanlığı Sertifika programını tamamlayanlar ilgili yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösteren Özel Aile Danışma Merkezlerinde istihdam edilebilirler. Bakanlığımız aile danışmanlığı sertifikası olanları “aile danışmanı” adı altında bir kadro için istihdam etmemektedir.

Soru 4: “Aile Danışmanlığı Hizmeti” nedir? Bu hizmetten nasıl yararlanabilirim?

Ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılması; aile içi ilişki ve iletişim sorunlarının azaltılması; zorlu yaşam olayları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi; sosyal çevreyle ilişkilerinin güçlendirilmesi; ebeveynlik becerileri ve kardeş ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik sunulan koruyucu, önleyici, geliştirici ve rehberlik edici danışmanlık hizmetine “Aile Danışmanlığı” denilmektedir. 

Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM)’deki uzman personelimiz aracılığı ile ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.

Aile Danışmanlığı Hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır:

  • Eşlerin aile içi iletişim, ilişki gibi konularda yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine destek olmak, iletişim, aile içi çatışmaları çözme, stresle başa çıkma ve sorun çözme becerilerini artırmak amacıyla "Aile Danışmanlığı" hizmeti
  • Boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla "Boşanma Süreci Danışmanlığı" hizmeti,
    • Boşanma Öncesi Danışmanlık Hizmeti,
    • Boşanma Sürecinde Danışmanlık Hizmeti,
    • Boşanma Sonrası Danışmanlık Hizmeti,
  • Bireysel Danışmanlık sunulmaktadır.

Bu hizmet 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Soru 5: Eşler danışmanlık hizmetine beraber mi başvurmak zorundadır?

Aile danışmanlığı hizmetini almak için çiftlerin birlikte başvuruda bulunması gerekmemektedir. Ancak söz konusu hizmetin verimli olabilmesi için çift olarak başvuruda bulunulması önem taşımaktadır.