Korumalı İşyerleri


Soru 1: Korumalı işyerlerinin amacı nedir?

Korumalı işyerleri, işgücü piyasasında çalışma imkânı kısıtlı olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla teknik ve mali yönden desteklenen işyerleridir.

 

Soru 2: Korumalı işyerinde kimler çalışabilir?

15 yaşını bitirmiş, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olan;

  • Yetişkinler için en az % 40 oranında engelli,
  • Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER

»   Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),

»   Orta Düzeyde ÖGV(50-59)

»   İleri Düzeyde ÖGV (60-69)

»   Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79)

»   Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)

»   Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)

ifadelerinden birini almış olan zihinsel veya ruhsal engelli bireyler çalışabilirler.

Soru 3: Korumalı işyeri statüsü almak için nereye başvurulur?

İşyerine korumalı işyeri statüsü almak isteyen bir işveren, ilinde bulunan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdır.

 

 

Soru 4: Korumalı işyeri teşvikleri nelerdir?

Korumalı işyerine yönelik, gelir ve kurumlar vergisi indirimi ve Çevre ve Temizlik Vergisi’nden muafiyeti bulunmaktadır. Korumalı işyerlerinde çalışacak zihinsel veya ruhsal engellilerin maaşlarının belli oranı   (2023 yılı ikinci altı aylık dönemde ise her ay her bir engelli için 2.392,05 TL’dir.) Bakanlığımızca karşılanır.   Korumalı işyerlerinde çalışan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası, işveren payı primleri de Hazineden karşılanır.

Soru 5: Bir işyerinin, korumalı işyeri statüsü kazanabilmesi için kaç engelli çalıştırması gerekir?

Korumalı işyerinde en az beş engellinin çalışması gerekmektedir.   Bununla beraber,   korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının,  toplam işçi sayısına oranı %50’den az olamaz.