Malul Sayılmayanlar


Soru 109: Malul sayılmayan gazilerin taleplerinin ne zaman çözüme kavuşturulması düşünülmektedir?

Malul olan personelin özlük hakları genel olarak sosyal güvenlik mevzuatındaki malullük hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Konu ile ilgili olarak kişinin bağlı olduğu kurumun sağlık raporlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işlem tesis edilmektedir. Dolayısıyla kişinin mensubu olduğu kurum tarafından yapılan bildirim doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Vazife Malullüğü Tespit Kurullarınca vazife malullüğü kararı verilmekte olup, haklarında vazife malulü olduğuna dair karar verilenler, maluliyetten doğan haklardan yararlanabilmektedir. Ancak Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işe göndermede öncelik hakkı sağlanmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında olanların öncelikli olarak işe gönderme hakkından yararlanabilmeleri için Türkiye İş Kurumu Merkez ve Taşra birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.