Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
UZMANLIK TEZLERİ

İlgili Birim Başlık Yazar Yıl İndir
Kadının Statüsü En Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele ve Türkiye Uygulamaları Aslıhan DOĞAN KÖROĞLU 2014
Kadının Statüsü Gelir Getirici Proje Desteklerinin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Analizi Zübeyde KARAGÖZ 2014
Kadının Statüsü Eşitlik Tahayyülünün Müşterek Kurgusu; Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun Çalışma Öncelikleri ve Çıkan Politika Metinleri Üzerine Bir Analiz Onur DİNÇER 2014
Kadının Statüsü İstanbul Sözleşmesi’nin İç Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin Uygulanmasında Ksgm'nin Rolü Ezgi ERGÜNEŞ DURAN 2014
Kadının Statüsü İşyerindeki Psikolojik Tacizin (Mobbing) Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Burcu BEYCAN 2014
Kadının Statüsü Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Sosyal Politikalar Farklı Ülke Örnekleri Neşe ÜNAL 2014
Kadının Statüsü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Geçici Özel Önlemler; Türkiye'nin Şartlı Yardımlar Örneği Fatma KÜÇÜKBAŞOL 2014
Kadının Statüsü Yazılı Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Kullanılan Dilin ve Görsellerin İncelenmesi Samet CEYHAN 2014
Kadının Statüsü Avrupa Birliği’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Plan ve Politikalara Yerleştirilmesi: Hollanda, Romanya ve Türkiye Örneklerinin İrdelenmesi Meryem Meltem TATLIER BAŞ 2011
Kadının Statüsü Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Değerlendirilmesi Ekin BOZKURT ŞENER 2011
Kadının Statüsü Kadın-Erkek Eşitliği Bağlamında Bağımsız Bir Kamu Denetim Kurumu: Ombud(sman) Burcu SARIER 2010
Kadının Statüsü Kadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü (TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partiler Bağlamında Ankara İli Örneği) Mustafa ÇADIR 2011
Kadının Statüsü Kadınları Güçlendirme Mekanizması Olarak Mikrokredi Nediha Özgün BALTACI 2011
Kadının Statüsü Kadınların Siyasal Katılımları Çerçevesinde Kadın Meclislerinin Yerel Siyasetteki Etkinlikleri ve Üye Profilleri Funda ŞAHİN 2011
Kadının Statüsü Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Politika Araçları ve Etkinlikleri Ceren UÇAR 2011
Kadının Statüsü Kalkınma Planları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anlayışının Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Boyutları Akın YUMUŞ 2011
Kadının Statüsü Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede Medya İzleme Grupları Mehmet ERDOĞAN 2011
Kadının Statüsü Tarımsal Üretim Süreçlerindeki Değişimin Kırsal Alanda Kadın İstihdamına Etkileri: 1980 Sonrası Gelişmeler Esra KULAK 2011
Kadının Statüsü Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Rolü Nurgül AKSOY 2011
Kadının Statüsü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erkeklerin Katılımı Handan SAYER 2011
Kadının Statüsü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Medya Okuryazarlığının Rolü Müge Toker ERDOĞAN 2010
Kadının Statüsü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Çocuk Bakım Hizmetleri: Farklı Ülke Uygulamaları Melek BÜTÜN 2010
Kadının Statüsü Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD, 1994) Eylem Programı’nın Türkiye’de Uygulanan Sağlık Politikalarına Yansımalarının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İncelenmesi Özgü KARACA BOZKURT 2011