Aile Yardımları


Soru 1: Düzenli yardımlar ve destekler kapsamına girmiyorum; ancak temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanıyorum. Sosyal yardım çerçevesinde ne tür destekler alabilirim ve nereye başvurmalıyım?

İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek ihtiyacınıza uygun yardım türleri için başvuruda bulunabilirsiniz. SYD Vakıfları düzenli ödeme yapılan yardım programlarının hedef kitlesinde olmayan kişiler/ haneler ile düzenli yardım programından faydalansa da çeşitli ihtiyaçları devam eden kişiler/hanelere düzenlilik arz etmeyen ve süreli yardımlar olarak adlandırılan yardımlar verebilmektedir. Süreli yardım olarak gıda, giyim, eşya, eğitim, sağlık, yakacak, barınma gibi ihtiyaç alanlarına yönelik olup temel ihtiyaçları karşılayacak sınırda yapılmaktadır.

Bu tür yardımların işleyişi şu şekildedir:

Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvurur.

Kişinin hanesinde bulunan 18 yaş üstü herkes muhtaçlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli olan verilerinin paylaşılması için muvafakat vererek muhtaçlık değerlendirmesine dâhil olur. Hanedeki kişi başına düşen gelir tutarı, haneye giren düzenli gelir, servet ve tüketim unsurları üzerinden değerlendirilir. Muhtaçlık durumunun tespitinde hane yaklaşımı vardır.

SYD Vakıflarının karar organı olan ve başkanlığını Valinin/Kaymakamın yaptığı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından hanedeki kişi başı gelir düzeyi değerlendirilerek muhtaçlık kararı verilir.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen süreli yardım başvuruları SYD Vakıfları tarafından hak sahibine teslim edilir.

Sosyal yardım başvurularına ilişkin durum e-Devlet kapısından takip edilebilir.

Soru 2: Evimden uzakta, yolda kaldım. Evime dönmek için ulaşım ve kısa süreli barınmak için gerekli desteği nasıl bulabilirim?

Acil ulaşım ve konaklama gibi ihtiyaçlar için ve yolda kalma gibi durumlarda bulunduğunuz yerdeki SYD Vakfına söz konusu acil ihtiyaçlarınız için başvuruda bulunmanız mümkündür. Evinizden uzakta olduğunuz için muhtaçlık durumunuz hane bazlı değerlendirilmez. Ancak sizin muhtaçlığınızın değerlendirilebilmesinde gerekli olan verilerinin paylaşılması için muvafakat verdiğinizi içeren dilekçe ile başvuru yaparsınız. İlgili SYD Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapılarak başvurunuza ilişkin son karar SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilir.

Soru 3: SYD Vakfına yardım için başvuruda bulundum. Ne zaman sonuçlanabilir?

Başvurunuza ilişkin SYD Vakfı tarafından gerekli sistemsel incelemeler ve hane ziyareti gerçekleştirilir. Bu bilgiler doğrultusunda yardım başvurunuz Vakıf Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyet toplantısı neticesinde yardım başvurunuza ilişkin verilen karar tarafınıza iletilir. Yardım başvurusunun alınıp, incelemelerin değerlendirilerek başvurunuza ilişkin karar alınması süreci SYD Vakıflarının çalışma prensiplerine göre farklılık göstermekle birlikte talebinize ilişkin olarak uzun süredir cevap alamamanız durumunda konuyla ilgili olarak Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Sosyal yardım başvurularına ilişkin durum e-Devlet kapısından takip edilebilir.

Soru 4: Kısa süre önce sosyal yardım ödemesi aldım. Şuan yine zor durumdayım başvuru yapabilir miyim?

Başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda SYD Vakfına yapacağınız yardım başvurusu için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Başvurunuza ilişkin kararı SYD Vakfı Mütevelli Heyeti vermektedir.

Soru 5: Afetten etkilendim (depremden dolayı evim yıkıldı, evimi su bastı, heyelan oldu, evimde yangın çıktı vb.) çok zor durumdayım ne yapabilirim?

İkametinizin bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvuruda bulunarak "Afet Yardımları" kapsamında yardım talebinde bulunabilirsiniz. İlgili Vakıf tarafından gerekli incelemeler yapılarak son karar Mütevelli Heyeti tarafından verilecektir. SYD Vakıfları tarafından verilen afet yardımları tazminat, sigorta niteliği taşımamakta olup afetin ilk etkilerinin görüldüğü dönemdeki temel acil ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Afet yardımlarının tutarı acil temel ihtiyaçlar için belirlenen tutar ile sınırlıdır.

Soru 6: Afet ve acil durum kapsamında ne kadar yardım alabilirim, tüm zararlarım karşılanır mı?

Afet ve acil durum hallerinde yapılacak yardımlarda tutar belirleme yetkisi durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak ikametinizin bulunduğu il/ilçede yer alan SYD Vakfı mütevelli heyetindedir. Yapılan/yapılacak sosyal yardımlarda amaç afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir. Bu yardımlar hiçbir surette kişilerin ticari, sınai, zirai ve mesleki kayıplarını karşılamaya yönelik yapılmamakta olup prim esasına dayanan sigorta ya da zarar tazmini niteliğinde değildir.

Soru 7: Terör mağduruyum, sosyal yardımlardan nasıl faydalanabilirim? Ne kadar sosyal yardım alabilirim?

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak SYD Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır. İkametinizin bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına giderek kimlik kartınızla başvuruda bulunabilirsiniz.

Terör olaylarından etkilenen kişilere yönelik yardımlar hane bazlı yapılmakta olup yardımın miktarı SYD Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir. Yardım azami olarak hane başı aylık 1.200 TL’yi geçmemektedir.

Soru 8: Kömür yardımı almak istiyorum. Nereye başvurmam gerekir ve ne zaman bana kömür teslimatı yapılabilir? Bana yapılan kömür yardımı yetmezse yeniden başvurabilir miyim?

İkametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına giderek kimlik kartınızla başvuruda bulunabilirsiniz. Kimlik kartı dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Kömür Yardımı uygulaması Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına istinaden yapılmaktadır. İllerin sevkiyat programı, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılmakta olup planlamalar ağır kış şartları başlamadan kömür teslimatlarının tamamlanmasını sağlayacak şekilde yapılmaktadır.

Kömür yardımı kapsamında il ve ilçelerde dağıtımı yapılacak kömür miktarını ve aile başı ne kadar kömür dağıtılacağı hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla her bölgede dağıtımı yapılacak kömür miktarları farklılık gösterebilmektedir. Kömür yardımı ile alınan kömür yeterli gelmezse tekrar SYD Vakfına başvurabilirsiniz. Ancak SYD Vakıfları tarafından bir haneye verilecek kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen aile başına düşen kömür miktarını aşamaz.

Soru 9: Aşevi yardımından faydalanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kişilerin ikametgâhlarının bulundukları yerde SYD Vakfına ait aşevi faaliyeti varsa, SYD Vakfına aşevi yardımı için başvurulması mümkündür. Başvuru yapılan SYD Vakfı tarafından aşevi yardımı yapılmıyor ise gıda yardımı kapsamında başvuruda bulunulabilir.

SYD Vakıflarının işlettiği aşevlerinden; 3294 sayılı Kanun kapsamında olan yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) SYD Vakıflarınca tespit edilen kişiler faydalanabilir.

Soru 10: Hanemde sosyal güvenceli biri var. Yine de yardım alabilir miyim?

3294 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine dayanılarak, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık ya da gelir bağlanmış olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden ihtiyaç sahibi olduğu SYD Vakıfları Mütevelli Heyeti Kararıyla tespit edilenlere düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilmektedir.

Soru 11: 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlarda muhtaçlık kriteri nedir?

Hanede kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan en az bir kişinin olması halinde; hanede kişi başına düşen gelir dikkate alınır. Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin o yıl için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilmektedir.

Hanede kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan bir kişinin olmaması halinde ise hanenin muhtaçlık durumu, Mütevelli Heyetince 3294 sayılı kanunun amaç ve kapsamı çerçevesinde kişilerin dezavantajlılık durumları göz önünde bulundurularak objektif ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Soru 12: E-Devlet şifrem bulunmamaktadır. Nasıl başvuru yapabilirim?

Salgın Sosyal Destek Programı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. E-Devlet kapısına giriş PTT şubelerinden edinilecek şifre, e-imza, mobil imza kullanılarak ya da internet bankacılığı aracılığı ile yapılabilmektedir.

Haneniz adına başvuruda bulunacak kişi, e-Devlet kapısı şifresini, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliklerini ibraz ederek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alabilirler.

Soru 13: Şehit yakınları ve gazilere ne tür yardımlar yapılmaktadır?

Şehit yakını ve gazilere, SYD Vakıflarınca sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın ihtiyaçlarına uygun süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilir. Barınma yardımı kapsamındaki talepler, SYD Vakıfları tarafından barınma yardımlarına ilişkin mevzuat kapsamında ayrıca yürütülür.

Soru 14: Şartlı Eğitim Yardımı dışında öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yardımlar yapılabilir mi?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ilk ve ortaöğretime devam eden öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla SYD Vakıflarının mali imkânları çerçevesinde çanta, önlük, kırtasiye vb. ihtiyaçlara yönelik destekler sağlanabilmektedir.

Soru 15: Yükseköğrenim öğrencilerine SYD Vakıfları tarafından yardım yapılabilir mi?

SYD Vakıfları tarafından yurt içinde yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisi Türk vatandaşlarına, Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülen, düzenlilik arz etmeyen süreli yardımlar ayni ve/veya nakdi olarak yapılabilir. Muhtaçlık değerlendirmesi yapılırken, hesaplanacak gelir hesabı içinde, öğrencinin düzenli bir gelir, burs, yardım veya destek alıp almadığı ile öğrencinin ailesinin muhtaç durumda bulunup bulunmadığı da dikkate alınır. Yardım ödemelerinde mükerrerliğe yol açmamak için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal yardım alan öğrencilere ayrıca bu kapsamda yardım yapılmaz.

Soru 16: Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programı kapsamında ne tür desteklerden faydalanabilirim?

Bu program kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli, birikmiş elektrik borcu ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı için üç destek türünü içermektedir.

Kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre elektrik faturalarına aylık 200 TL’ye kadar destek verilmesini içeren Elektrik Tüketim Desteği bulunmaktadır.

Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bulunmaktadır.

Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bulunmaktadır.

Soru 17: Kronik hastalığım nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamaktayım. Bu durum programdan faydalanmama yeterli mi?

Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.

1. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunuzun SYD Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.

3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

Soru 18: Hak sahibi olunca tüm faturam ödenecek mi?

Elektrik tüketim desteğinde cihazın kullanım durumu dikkate alınarak en fazla 260,19 TL’ye kadar fatura desteği sağlanacaktır.

Soru 19: Hak sahibi olunca tüm birikmiş elektrik borcum ödenecek mi?

Birikmiş elektrik borcu desteğinde cihazın kullanılmaya başladığı tarihten sonraki elektrik borcu SYD Vakıflarınca ödenebilecektir. Bunun için öncelikle elektrik tüketim desteğine hak sahibi olmanız gerekmektedir. Ayrıca birikmiş elektrik borcunuz elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduğunuz ilk ay tek sefere mahsus olarak ödenebilecektir.

Bu nedenle elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduysanız ilk ay, bu süreyi kaçırmadan, birikmiş elektrik borcu desteğine de başvurmalısınız. İsterseniz her iki desteğin başvurusunu da aynı anda yapabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra birikmiş elektrik borcu desteğine başvuramazsınız. Ayrıca bir defa birikmiş elektrik borcu desteğinden faydalandıysanız ikinci defa başvuramazsınız.

Soru 20: Hak sahibi olunca kesintisiz güç kaynağı sağlanacak mı?

Elektrik kesintisi olması halinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için SYD Vakıflarınca, elektrik tüketim desteğinden faydalanan hak sahiplerine başvuruları halinde kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilir. Ancak hak sahiplerinin daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) kesintisiz güç kaynağı temin etmemiş olması gerekir.

Soru 21: Hastalığımdan dolayı evden çıkamıyorum. Nasıl başvuracağım?

Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde SYD Vakfı personeli tarafından da başvuru alınabilir.

Soru 22: Nereye başvurmam gerekiyor ve benden başvuruda ne tür belgeler istenecek?

Başvurular hastaların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına yapılır. Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından SYD Vakfına ibraz edilir. Başvuranlar Vakıflardan temin edecekleri Elektrik Desteği Programı Başvuru Formunu imzalayarak başvuruda bulunur. Başvurudan sonra SYD Vakfı personeli, sağlık personeli ile birlikte hanenize ziyarette bulunarak muhtaçlık durumunuzu ve cihaza bağlılık durumunun tespitini gerçekleştirir. Hane ziyareti ve inceleme bilgileriniz SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.

Soru 23: SYD Vakfı ile ilgili şikâyetleri nereye iletebilirim?

SYD Vakıfları ile ilgili şikâyetlerinizi Kaymakamlığa/Valiliğe iletebilirsiniz.