Aile Yardımları


Soru 1: Düzenli yardımlar ve destekler kapsamına girmiyorum; ancak temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanıyorum. Sosyal yardım çerçevesinde ne tür destekler alabilirim ve nereye başvurmalıyım?

İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek ihtiyacınıza uygun yardım türleri için başvuruda bulunabilirsiniz. SYD Vakıfları düzenli ödeme yapılan yardım programlarının hedef kitlesinde olmayan kişiler/ haneler ile düzenli yardım programından faydalansa da çeşitli ihtiyaçları devam eden kişiler/hanelere düzenlilik arz etmeyen ve süreli yardımlar olarak adlandırılan yardımlar verebilmektedir. Süreli yardım olarak gıda, giyim, eşya, eğitim, sağlık, yakacak, barınma gibi ihtiyaç alanlarına yönelik olup temel ihtiyaçları karşılayacak sınırda yapılmaktadır.

Bu tür yardımların işleyişi şu şekildedir:

Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvurur.

Kişinin hanesinde bulunan 18 yaş üstü herkes muhtaçlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli olan verilerinin paylaşılması için muvafakat vererek muhtaçlık değerlendirmesine dâhil olur. Hanedeki kişi başına düşen gelir tutarı, haneye giren düzenli gelir, servet ve tüketim unsurları üzerinden değerlendirilir. Muhtaçlık durumunun tespitinde hane yaklaşımı vardır.

SYD Vakıflarının karar organı olan ve başkanlığını Valinin/Kaymakamın yaptığı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından hanedeki kişi başı gelir düzeyi değerlendirilerek muhtaçlık kararı verilir.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen süreli yardım başvuruları SYD Vakıfları tarafından hak sahibine teslim edilir.

Sosyal yardım başvurularına ilişkin durum e-Devlet kapısından takip edilebilir.

Soru 2: Evimden uzakta, yolda kaldım. Evime dönmek için ulaşım ve kısa süreli barınmak için gerekli desteği nasıl bulabilirim?

Acil ulaşım ve konaklama gibi ihtiyaçlar için ve yolda kalma gibi durumlarda bulunduğunuz yerdeki SYD Vakfına söz konusu acil ihtiyaçlarınız için başvuruda bulunmanız mümkündür. Evinizden uzakta olduğunuz için muhtaçlık durumunuz hane bazlı değerlendirilmez. Ancak sizin muhtaçlığınızın değerlendirilebilmesinde gerekli olan verilerinin paylaşılması için muvafakat verdiğinizi içeren dilekçe ile başvuru yaparsınız. İlgili SYD Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapılarak başvurunuza ilişkin son karar SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilir.

Soru 3: SYD Vakfına yardım için başvuruda bulundum. Ne zaman sonuçlanabilir?

Başvurunuza ilişkin SYD Vakfı tarafından gerekli sistemsel incelemeler ve hane ziyareti gerçekleştirilir. Bu bilgiler doğrultusunda yardım başvurunuz Vakıf Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyet toplantısı neticesinde yardım başvurunuza ilişkin verilen karar tarafınıza iletilir. Yardım başvurusunun alınıp, incelemelerin değerlendirilerek başvurunuza ilişkin karar alınması süreci SYD Vakıflarının çalışma prensiplerine göre farklılık göstermekle birlikte talebinize ilişkin olarak uzun süredir cevap alamamanız durumunda konuyla ilgili olarak Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Sosyal yardım başvurularına ilişkin durum e-Devlet kapısından takip edilebilir.

Soru 4: Kısa süre önce sosyal yardım ödemesi aldım. Şuan yine zor durumdayım başvuru yapabilir miyim?

Başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda SYD Vakfına yapacağınız yardım başvurusu için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Başvurunuza ilişkin kararı SYD Vakfı Mütevelli Heyeti vermektedir.

Soru 5: Afetten etkilendim (depremden dolayı evim yıkıldı, evimi su bastı, heyelan oldu, evimde yangın çıktı vb.) çok zor durumdayım ne yapabilirim?

İkametinizin bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvuruda bulunarak "Afet Yardımları" kapsamında yardım talebinde bulunabilirsiniz. İlgili Vakıf tarafından gerekli incelemeler yapılarak son karar Mütevelli Heyeti tarafından verilecektir. SYD Vakıfları tarafından verilen afet yardımları tazminat, sigorta niteliği taşımamakta olup afetin ilk etkilerinin görüldüğü dönemdeki temel acil ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Afet yardımlarının tutarı acil temel ihtiyaçlar için belirlenen tutar ile sınırlıdır.

Soru 6: Afet ve acil durum kapsamında ne kadar yardım alabilirim, tüm zararlarım karşılanır mı?

Afet ve acil durum hallerinde yapılacak yardımlarda tutar belirleme yetkisi durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak ikametinizin bulunduğu il/ilçede yer alan SYD Vakfı mütevelli heyetindedir. Yapılan/yapılacak sosyal yardımlarda amaç afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir. Bu yardımlar hiçbir surette kişilerin ticari, sınai, zirai ve mesleki kayıplarını karşılamaya yönelik yapılmamakta olup prim esasına dayanan sigorta ya da zarar tazmini niteliğinde değildir.

Soru 7: Terör mağduruyum, sosyal yardımlardan nasıl faydalanabilirim? Ne kadar sosyal yardım alabilirim?

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak SYD Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır. İkametinizin bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına giderek kimlik kartınızla başvuruda bulunabilirsiniz.

Terör olaylarından etkilenen kişilere yönelik yardımlar hane bazlı yapılmakta olup yardımın miktarı SYD Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir. Yardım azami olarak hane başı aylık 1.200 TL’yi geçmemektedir.

Soru 8: Kömür yardımı almak istiyorum. Nereye başvurmam gerekir ve ne zaman bana kömür teslimatı yapılabilir? Bana yapılan kömür yardımı yetmezse yeniden başvurabilir miyim?

İkametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına giderek kimlik kartınızla başvuruda bulunabilirsiniz. Kimlik kartı dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Kömür Yardımı uygulaması Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına istinaden yapılmaktadır. İllerin sevkiyat programı, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılmakta olup planlamalar ağır kış şartları başlamadan kömür teslimatlarının tamamlanmasını sağlayacak şekilde yapılmaktadır.

Kömür yardımı kapsamında il ve ilçelerde dağıtımı yapılacak kömür miktarını ve aile başı ne kadar kömür dağıtılacağı hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla her bölgede dağıtımı yapılacak kömür miktarları farklılık gösterebilmektedir. Kömür yardımı ile alınan kömür yeterli gelmezse tekrar SYD Vakfına başvurabilirsiniz. Ancak SYD Vakıfları tarafından bir haneye verilecek kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen aile başına düşen kömür miktarını aşamaz.

Soru 9: Aşevi yardımından faydalanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kişilerin ikametgâhlarının bulundukları yerde SYD Vakfına ait aşevi faaliyeti varsa, SYD Vakfına aşevi yardımı için başvurulması mümkündür. Başvuru yapılan SYD Vakfı tarafından aşevi yardımı yapılmıyor ise gıda yardımı kapsamında başvuruda bulunulabilir.

SYD Vakıflarının işlettiği aşevlerinden; 3294 sayılı Kanun kapsamında olan yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) SYD Vakıflarınca tespit edilen kişiler faydalanabilir.

Soru 10: Hanemde sosyal güvenceli biri var. Yine de yardım alabilir miyim?

3294 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine dayanılarak, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık ya da gelir bağlanmış olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden ihtiyaç sahibi olduğu SYD Vakıfları Mütevelli Heyeti Kararıyla tespit edilenlere düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilmektedir.

Soru 11: 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlarda muhtaçlık kriteri nedir?

Hanede kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan en az bir kişinin olması halinde; hanede kişi başına düşen gelir dikkate alınır. Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin o yıl için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilmektedir.

Hanede kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan bir kişinin olmaması halinde ise hanenin muhtaçlık durumu, Mütevelli Heyetince 3294 sayılı kanunun amaç ve kapsamı çerçevesinde kişilerin dezavantajlılık durumları göz önünde bulundurularak objektif ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Soru 12: Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında yardım talep ediyorum. Nereye başvuru yapabilirim?

Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. E-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Salgın Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları yapılabilmektedir. Bunun haricinde de salgın nedeniyle dönemsel yoksulluk içinde olan kişiler, doğrudan SYD Vakıflarına başvurarak, yardımlardan faydalanabilirler.

Soru 13: E-Devlet şifrem bulunmamaktadır. Nasıl başvuru yapabilirim?

Salgın Sosyal Destek Programı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. E-Devlet kapısına giriş PTT şubelerinden edinilecek şifre, e-imza, mobil imza kullanılarak ya da internet bankacılığı aracılığı ile yapılabilmektedir.

Haneniz adına başvuruda bulunacak kişi, e-Devlet kapısı şifresini, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliklerini ibraz ederek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alabilirler.

Soru 14: Salgın kapsamında ödemenin çıktığı bilgisini aldım. Yardımı almak için nereye başvurmam gerekiyor?

Başvuru esnasında geçerli bir IBAN beyan edilmişse ödemeler IBAN hesabına yatırılmaktadır. IBAN beyan edilmemişse T.C. kimlik numaranız ile ödemenizi PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Soru 15: Salgın yardım başvurusu esnasında yanlış IBAN verdim, düzeltmek için ne yapmam gerekir?

Başvurularında IBAN’ı yanlış beyan eden vatandaşlar söz konusu ödemeyi T.C. kimlik numarasıyla PTT şubelerinden alabilmektedir.

Soru 16: E-Devlet üzerinden başvurusu alınan Salgın Sosyal Destek Programı (Faz-III) hangi kriterlere göre ne şekilde dağıtılmaktadır?

Salgın Sosyal Destek Programı Faz III için e- devlet üzerinden alınan başvurular, SYD Vakıfları tarafından değerlendirme aşamasına geçmeden önce e-Devlet üzerinde ön değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaktadır. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kriterlerde yer alan birinin bulunması halinde başvuru sistem tarafından elenmektedir.

  • Bakanlığımız tarafından verilen 1.000-TL tutarındaki destekten faydalanmış olanlar,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi kapsamındaki kamu işçileri
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (c) bendi kapsamındaki memurlar,
  • İSKUR işsizlik ödeneğinden faydalananlar,
  • İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
  • Ölüm aylığı hariç SGK’dan gelir veya aylık alan kişiler (emekliler)
  • Bakanlık tarafından belirlenen diğer alt kapsamlar.

Bu sistem elemeleri neticesinde oluşan listeler SYD Vakıflarına muhtaçlığın değerlendirilip yardım hususunda karar verilmek üzere sistem üzerinden iletilmektedir. SYD Vakfı tarafından, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi ve temel ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğu değerlendirilen hanelere yardım yapılmaktadır. Ödemeler; başvuru esnasında geçerli bir IBAN beyan edilmişse IBAN hesabına yatırılmaktadır. IBAN beyan edilmemişse T.C. kimlik numarası ile PTT şubelerinden ödeme alınabilmektedir.

Soru 17: “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adı altında başlatılan yardım kampanyasında toplanan paralar nereye ve kimler tarafından ne şekilde harcanmıştır?

Biz Bize Yeteriz Türkiyem programının zekât bağışlarından oluşan kısmı Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK), Öksüz Yetim Yardım Programları (ÖYP), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı (MAAY), Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı (MAÇY)’ndan faydalandırılan hanelere ilave 1000-TL tutarında nakdi destek sağlanması için kullanılmıştır. Kampanya kapsamında toplanan zekât dışı bağış paraları ise “Biz Bize Yeteriz Türkiyem - II” adı altında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam etmektedir. Söz konusu yardımın dağıtılmasındaki ön değerlendirme kriteri şu şekilde belirlenmiştir:

15.06.2020 tarihi ve öncesinde Faz III kapsamında e-Devlet kapısı üzerinden alınmış başvurular; Faz III ön değerlendirme kriterlerinden olan Faz II kriteri kaldırıldıktan sonra kalan kriterlere tabi tutularak, ön değerlendirmeden geçen başvurular 14.07.2020 tarihi itibarıyla “Biz Bize Yeteriz Türkiyem II” adı altında değerlendirilmek üzere ilgili SYD Vakıflarına sistem üzerinden iletilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu başvurulardan SYD Vakıfları tarafından salgın sebebiyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilenlerin hanelere, Bakanlığımızca yapılan merkezi ödemelerle 1.000-TL tutarında ek nakdi destek sağlanmaktadır.

Soru 18: Salgın Sosyal Destek Programı Faz III kapsamında ödemenin hazır olduğu bilgisi edinmeme rağmen halen başvuruda belirttiğim IBAN hesabına ödeme yatırılmamış. Neden?

Ödemenin hazır olduğu bilgisi, ödemenin resmileştirilmesinden sonra görülebilmekte olup Başvuru esnasında beyan edilen IBAN’ın geçersiz olması halinde, destek tutarı hesaba geçememekte ve PTT’ye iade olmaktadır. PTT tarafından bu şekilde iade olan tutarlar, hak sahibi vatandaşlarımız tarafından kimlik ibraz edilerek PTT şubelerinden çekilebilecek şekilde posta çek hesabına dönüştürülmektedir.

Soru19: E-Devlet üzerinden yaptığım Salgın yardım başvurumun reddedildiğini öğrendim, tekrar başvuru yapabilir miyim?

E-Devlet üzerinden Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında başvuru süreci devam ettiği müddetçe reddedilen her başvurunuzdan sonra tekrar başvuru yapabilirsiniz.

Soru 20: İki defa Salgın kapsamında 1.000 TL yardım aldım. Üçüncü ödemeyi ne zaman alabilirim?

Salgın kapsamında tek seferlik yardım yapılabilmektedir. İki defa yardım almanız, Salgın Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem Programı kapsamında yardım aldığınızı ifade etmektedir. Bu yardımlar periyodik olarak ödemesi yapılan yardımlar değildir. Her Salgın Sosyal Destek yardımının Bakanlığımız tarafından belirlenmiş kendi içinde ön eleme süreci mevcuttur. Başvurular yardım programına göre ön eleme sürecine tabii tutulmakta, ön elemeden geçen başvurular ilgili SYD Vakıflarına değerlendirilmek üzere iletilmektedir.

Soru 21: Şehit yakınları ve gazilere ne tür yardımlar yapılmaktadır?

Şehit yakını ve gazilere, SYD Vakıflarınca sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın ihtiyaçlarına uygun süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilir. Barınma yardımı kapsamındaki talepler, SYD Vakıfları tarafından barınma yardımlarına ilişkin mevzuat kapsamında ayrıca yürütülür.

Soru 22: Şartlı Eğitim Yardımı dışında öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yardımlar yapılabilir mi?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ilk ve ortaöğretime devam eden öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla SYD Vakıflarının mali imkânları çerçevesinde çanta, önlük, kırtasiye vb. ihtiyaçlara yönelik destekler sağlanabilmektedir.

Soru 23: Yükseköğrenim öğrencilerine SYD Vakıfları tarafından yardım yapılabilir mi?

SYD Vakıfları tarafından yurt içinde yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisi Türk vatandaşlarına, Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülen, düzenlilik arz etmeyen süreli yardımlar ayni ve/veya nakdi olarak yapılabilir. Muhtaçlık değerlendirmesi yapılırken, hesaplanacak gelir hesabı içinde, öğrencinin düzenli bir gelir, burs, yardım veya destek alıp almadığı ile öğrencinin ailesinin muhtaç durumda bulunup bulunmadığı da dikkate alınır. Yardım ödemelerinde mükerrerliğe yol açmamak için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal yardım alan öğrencilere ayrıca bu kapsamda yardım yapılmaz.

Soru 24: Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programı kapsamında ne tür desteklerden faydalanabilirim?

Bu program kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli, birikmiş elektrik borcu ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı için üç destek türünü içermektedir.

Kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre elektrik faturalarına aylık 200 TL’ye kadar destek verilmesini içeren Elektrik Tüketim Desteği bulunmaktadır.

Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bulunmaktadır.

Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bulunmaktadır.

Soru 25: Kronik hastalığım nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamaktayım. Bu durum programdan faydalanmama yeterli mi?

Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.

1. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunuzun SYD Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.

3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

Soru 26: Hak sahibi olunca tüm faturam ödenecek mi?

Elektrik tüketim desteğinde cihazın kullanım durumu dikkate alınarak en fazla 200 TL’ye kadar fatura desteği sağlanacaktır.

Soru 27: Hak sahibi olunca tüm birikmiş elektrik borcum ödenecek mi?

Birikmiş elektrik borcu desteğinde cihazın kullanılmaya başladığı tarihten sonraki elektrik borcu SYD Vakıflarınca ödenebilecektir. Bunun için öncelikle elektrik tüketim desteğine hak sahibi olmanız gerekmektedir. Ayrıca birikmiş elektrik borcunuz elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduğunuz ilk ay tek sefere mahsus olarak ödenebilecektir.

Bu nedenle elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduysanız ilk ay, bu süreyi kaçırmadan, birikmiş elektrik borcu desteğine de başvurmalısınız. İsterseniz her iki desteğin başvurusunu da aynı anda yapabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra birikmiş elektrik borcu desteğine başvuramazsınız. Ayrıca bir defa birikmiş elektrik borcu desteğinden faydalandıysanız ikinci defa başvuramazsınız.

Soru 28: Hak sahibi olunca kesintisiz güç kaynağı sağlanacak mı?

Elektrik kesintisi olması halinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için SYD Vakıflarınca, elektrik tüketim desteğinden faydalanan hak sahiplerine başvuruları halinde kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilir. Ancak hak sahiplerinin daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) kesintisiz güç kaynağı temin etmemiş olması gerekir.

Soru 29: Hastalığımdan dolayı evden çıkamıyorum. Nasıl başvuracağım?

Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde SYD Vakfı personeli tarafından da başvuru alınabilir.

Soru 30: Nereye başvurmam gerekiyor ve benden başvuruda ne tür belgeler istenecek?

Başvurular hastaların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına yapılır. Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından SYD Vakfına ibraz edilir. Başvuranlar Vakıflardan temin edecekleri Elektrik Desteği Programı Başvuru Formunu imzalayarak başvuruda bulunur. Başvurudan sonra SYD Vakfı personeli, sağlık personeli ile birlikte hanenize ziyarette bulunarak muhtaçlık durumunuzu ve cihaza bağlılık durumunun tespitini gerçekleştirir. Hane ziyareti ve inceleme bilgileriniz SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.

Soru 31: SYD Vakfı ile ilgili şikâyetleri nereye iletebilirim?

SYD Vakıfları ile ilgili şikâyetlerinizi Kaymakamlığa/Valiliğe iletebilirsiniz.