Gamification for hard –to-reach-adults (Ulaşılması zor yetişkinler için “oyunlaştırma”)
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İngiltere, Finlandiya, Fransa, İspanya, İtalya,  Romanya dan çeşitli kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI: Uzun süreli işsizlik dönemlerinde, ulaşılması zor yetişkinlerin yeniden işe girmelerini ve harekete geçmelerini sağlayacak yeni bir yaklaşım olan “Gamification / Oyunlaştırma ”yönteminin uygulanmasıdır. Kişisel, sosyal, ekonomik veya psikolojik sorunlar nedeniyle örgün ve yaygın yetişkin eğitim programlarına katılmaya teşvik edilmeyen kişiler “ulaşılması zor yetişkinler “olarak adlandırılmaktadır. Oyunlaştırma, bu yetişkin gruplara ulaşmak ve onları yeniden harekete geçirmek için ümit vadeden bir yaklaşımdır. Proje doğrudan Avrupa Birliği Komisyonunun Europe 2020 stratejileri dâhilindeki “dâhil ve motive etme “alanı politikalarını desteklenmeyi hedefleyen kapsamlı raporu üzerine oluşturulmuştur.

PROJENİN İÇERİĞİ: Bu proje ile kişisel, sosyal, ekonomik veya psikolojik sorunlar nedeniyle örgün ve yaygın yetişkin eğitim programlarına katılmaya teşvik edilmeyen kişilerin “Gamification” (oyunlaştırma) yöntemi kullanılarak yeniden harekete geçirilmesi planlamaktadır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
Açık sanal platform: www.H2Rgame.eu oluşturulacaktır.

-Çıkmaza girmiş kişilerin hayatın ve yaşam koşullarının üstesinden gelmeleri için gamification yoluyla rehberlik edilecektir.

-Hayatı çıkmaza girmiş yetişkinlerin güçlendirilmesi ve hayata dâhil edilmesine katkı sağlanacaktır.

-H2R oyunu ile açık bir iş fırsatı sunulacaktır.

-H2R oyunu derin bilgi ve yeni açık fırsatları öğrenmeleri sağlanacaktır.

-Politika yapıcılara öneri: ulaşılması zor yetişkinler içinde Gamification yönteminin var olan potansiyeli hakkında rapor sunulacaktır.