İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Kurma Başlangıcında Olan Kadınlar İçin Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, İspanya, Avusturya, İtalya, Romanya, Fransa,  Portekiz’ den üniversite ve sivil toplum kuruluşları

PROJENİN AMACI: İş hayatına yeni atılan kadınların girişimciliklerinde başarı düzeylerinin arttırılmasına yönelik ekosistem oluşturmak ve söz konusu ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamaktır

PROJENİN İÇERİĞİ: Proje farklı ortak ülkelerdeki (Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya, Avusturya, Fransa, Portekiz) ekosistemleri tasarlamak ve yönlendirmek, proje ortağı ülkelere ve diğer paydaşlara vaka bazlı rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında deneyimli girişimci kadınlardan danışmanlık ve profesyonel destek almak ve topluluk ağları genişletmek de dahil olmak üzere küçük işletme kurmak, var olan işletmelerini takviye etmek, sürdürmek ve genişletmek isteyen kadınlar için yerel ekosistemler oluşturulacaktır.

2. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER
Sonuçları/Çıktıları

1. Empowerwoment Açık Sanal Platform( Platform İngilizce olacak ve ortak ülkelerin dillerine çevrilecektir. Girişimcilik ile ilgili materyalleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini kapsayacaktır. 7 farklı ülkeden gerek tecrübeli kadınlar gerekse yeni iş kurma aşamasında olan kadınlar bu platformda tecrübe paylaşımı yapabilecektir.)

2. SharingWithU,Rehberlik ve Destek Hizmeti Servisinin Kurulması(Profesyonel kadınlar yeni iş kurma aşamasındaki kadınlara mentorlük yapmaları konusunda yetiştirilecektir. Kadınların kendi yaşam deneyimlerini anlattıkları ve yaşanan sorunlara çözüm önerilerinin bulunduğu bir yapı olacaktır. Bu servisteki materyaller ortak ülkelerin dillerine çevrilecektir)

3. Yeni İşimi Güçlendiriyorum isimli rehber kitapçık( Bu çıktı akademik bir çıktı değil, girişimci bir ürün olacaktır. 7 farklı ülkedeki pilot uygulamalara katılacak olan kadınların proje
uygulamasından edindikleri dersleri, deneyimleri ve Avrupa çapında iş kurmaya başlayan kadınları ve toplulukları ele alacak daha ayrıntılı bir versiyon olacaktır.)

4. Kadın Sesi – İş kurmaya yeni başlayacak kadınlar ile video röportajları

5. Kadın girişimlerini güçlendirmek için Politika Önerilerini İçeren Makaleler,

6. Projenin başlattığı EKO SİSTEMİ ve yönlendirmeyi daha da ileriye götürecek ve nasıl devam ettireceği konusunda analiz ve önerileri içeren makaleler

7. İşini yeni kurmaya başlayacak kadınlar için eğitim materyalleri

8. Ortak 7 ülkede politika yapıcıların, sivil toplum örgütlerinin, kendi işini kurmuş kadınların ve işini kurmak isteyen kadınların katılacağı 3’er çalıştay düzenlenecektir.

9. Ortak 7 ülkeden 45 kadınının katılımı ile 5 günlük çalıştay gerçekleştirilecektir.

10. Ortak 7 ülkede proje sonuçlarının paylaşılması için geniş katılımlı toplantılar düzenlenecektir. Ankara da uluslararası konferans yapılacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

* Kadınlar kullanıcı odaklı dokümantasyon yaklaşımı ile sorunlarını, ihtiyaçlarını ve stratejilerini iletmek için becerilerini geliştirirmek

* Kadınlar kullanıcı odaklı dokümantasyon yaklaşımı ile dijital akıcılığını geliştirmek

*Kadınlar kullanıcı odaklı dokümantasyon yaklaşımı yoluyla girişimci kadınların benzer durumlarda yerel ve aynı zamanda Avrupa düzeyinde danışmanlık ve rehberlik etmek konusunda beceri, deneyim ve motivasyon kazanmaları

*Bu kullanıcı odaklı yaklaşımla kadınlar, iş yapma konusundaki benlik bilincini güçlendirme konumunda olacaktır.