CIAO- Dezavantajlı Gruplara Aktif Vatandaşlık Bilinci Kazandırma
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İtalya, Yunanistan, Romanya, Fransa, Hırvatistan’ dan çeşitli kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN AMACI: Aktif vatandaşlık bilinci kazandırmak için örgün eğitim dışındaki iyi uygulamaların paylaşılması ve transfer edilmesi, proje ortağı ülkeler arasında network oluşturulması, göçmenlerde dahil dezavantajlı grupların yeterliklerinin aratılarak sosyal uyumun güçlendirilmesi.

Aktif vatandaşlık için yetişkin eğitimi alanında sinerjileri ve çapraz geliştirme fırsatlarını güçlendirerek;
- Aktif vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi için yenilikçi uygulamaların teşvik edilmesi
- Yetişkin eğitiminde görevli personellerin Avrupa kuruluşları arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatı yakalaması

PROJENİN İÇERİĞİ: Göçmenlerde dahil olmak üzere dezavantajlı grupların toplumsal becerilerini geliştirerek sivil yaşamı güçlendirmek için ortak müfredat geliştirilmesi ve eğitim kitlerinin oluşturulması

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

  • Proje kapsamında oluşturtulacak olan müfredatın uygulanması yoluyla sosyal uyumun güçlendirilmesi
  • Örgün eğitim dışında kalan gençlerin aktif vatandaşlık bilinci kazanması
  • Göçmenlerin topluma entegrasyonunun desteklenmesi