Destination eValidation (DesTeVa) Gönüllüleri ve Gönüllü Faaliyetleri e-belgelendirme Yolları
PROJENİN FACEBOOK ADRESİ: https://www.facebook.com/validation4volunteers?fref=ts

PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Finlandiya, İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya dan çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI: Gönüllülük alanında resmi ve gayri resmi kazanılan yetkinliklerin görselleştirilmesi, dokümantasyon oluşturulması ve tanımlanmasıdır. Farklı NQF (ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVELERİ) modelleri, doğrulama araçları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisi hakkında bilgi toplanarak ve karşılaştırılarak gönüllü yetkinliklerin tanımlanması için online araç ve yeterlilik çerçevesi geliştirilecektir.

PROJENİN İÇERİĞİ: Türkiye, Almanya, Finlandiya, Romanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya ve Bulgaristan ortaklığında devam eden proje yine aynı ortaklarla yürüttüğümüz “Volunteering Validation Highway” projesinde fark edilen bir ihtiyaçtan doğmuştur. Gönüllülerin mutlaka bir yeterlilik çerçevesi olması gerektiği ve kazanılan yeterliliklerin belgelendirilerek profesyonel iş yaşamında da kullanabilmeleri için uluslararası ve ulusal yeterlilik çerçevesi oluşturulacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
-Yeterliliklere ilişkin yapısal analizlerin yapılacak,

-Doğrulama metodolojisi için bir kılavuz hazırlanacak,

-Gönüllülerin yeterliliklerinin doğrulanması için çevrim içi araçların oluşturulacak,

-Tüm ortakların katkıda bulunduğu bir elektronik kitap oluşturulacak,

-Final ürünlerinin sunulacağı ulusal ve uluslararası düzeylerde seminerler ve konferanslar düzenlenecektir.