Mesleğim Var Geleceğim Var
PROJENİN SÜRESİ: 9 AY

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anadolu İletişim Ve Eğitim Derneği, Ankara Ticaret Odası

PROJENİN AMACI: Özel politika gerektiren gruplardan biri olan ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış şiddet/istismar mağduru, çocuk destek merkezlerinde kalan kızlarımızın, sosyal entegrasyonu ve kurumdan ayrıldıktan sonra istihdam edilebilirliklerinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

PROJENİN İÇERİĞİ: İhmal/istismar mağduru kızlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması, işverenlerin işgücünde eksik gördüğü beceri seti odağında mesleki beceriler kazanmaları ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri ve kızlarımızın işgücü piyasasında daha etkin iş aramalarının sağlanmasına, iş bulma konusunda işverenler ve danışmanlardan doğrudan destek görmelerine, İşverenlerin kadın işgücüne karşı duyarlılığının artırılmasına katkı sağlayacak etkinlikleri kapsamaktadır.

-              Dernek tarafından, drama yöntemi aracılığıyla iş etiği, iş yerinde uyulması gereken kurallar, iş görüşme teknikleri öğretilecektir.
-              ATO tarafından kuruluşumuzda
              *Kuaförlük, güzellik Uzmanlığı,
              * Drama Atölyesi
             *Tıbbi Sekreterlik / Yönetici Sekreterliği atölyeleri oluşturulmuş olup; usta öğreticiler tarafından mesleki eğitimler verilmektedir.

Proje kapsamında; kızlarımızın yanı sıra, bakım elemanlarının yeterliliklerini arttırmaya yönelik eğitimler de gerçekleştirilecektir.
Mesleki eğitimlerini tamamlayan kızlarımız, ATO’ya bağlı işletmelerde işbaşı eğitim alacaklar, tecrübe kazanarak iş hayatına hazırlanacaklardır.