Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi
PROJENİN SÜRESİ: 8 ay

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mamak Belediyesi
 
PROJENİN FON KAYNAĞI: Tubitak
 
PROJENİN AMACI: Bu çalışma, genç bireylerin çevre sağlığı ve sorunlarına bakış açılarını ve çözüm yöntemlerini geliştirmek aynı zamanda gençlere hayvan sevgisinin aşılanması ve barınaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların sorumluluğunun paylaşılması bilincini oluşturmak için tasarlanmıştır. Burada yapılacak olan etkinlikler ve atölye çalışmaları ile gençlerde toplumsal olaylara ve çevre sorunlarına karşı algı oluşması ve proje ekibiyle yapacakları etkileşimli uygulamalarla sorunların çözümünde rol almaları böylece bireysel ve grup bazında yaratıcılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm proje boyunca gerçekleştirilecek olan saha çalışmaları, geziler, yaratıcı drama faaliyetleri ve atölye etkinlikleri sırasında katılımcılarda bilimsel düşünce becerilerinin arttırılması ve kendi yapacakları tasarım ürünleri ile yaratıcı düşünme ve bireysel özgüvenlerinin geliştirilmesi ve arttırılması hedeflenmektedir.

PROJENİN İÇERİĞİ:  Projeye katılan 14-16 yaş arası korunma ve bakım altında toplamda 150 çocuğun; bilime karşı bakış açılarının arttırılmış ve bilimsel anlamda vizyon sahibi olma konusunda kendilerini geliştirmiş bireyler olmalarına olanak sağlanacaktır. Bunun yanı sıra doğa, çevre ve hayvanlarla ilgili konularda söz sahibi olabileceklerdir. Çünkü ezberci ve teorik anlatıma dayalı eğitim yerine bu konularda, yerinde uygulamalarla, yapan-yaşayan ve üreten-geliştiren bir yaklaşımla katıldıkları aktiviteler hayatın pek çok alanında uygulama yapabilecekleri deneyimler kazanmalarını sağlayacaktır. Bu doğrultuda çocuklar, 3 günlük bir programla, farklı mekanlarda eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılacaklardır.

A.Ü. Veteriner Fakültesi Dışkapı kampüsünde;
  • Katılımcılar üniversite ortamının nasıl olduğuna dair izlenimler edinebilecekler. Etkinlikte görevli rehber ve eğitmenler eşliğinde, proje ekibi tarafından hazırlanan yaratıcı drama ve canlandırma faaliyetleri ile Doğada Yaşayan Canlılar ve onların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesi konularında beyin fırtınası yapabilecekler. Ayrıca A. Ü. Vet. Fak. Bünyesinde hizmet veren Ankara Veteriner Anatomi Müzesi’ni ziyaret edeceklerdir.
 
Mamak Belediyesi Kültür Merkezinde;
  • Katılımcılar, ikinci gün evcil hayvanlar ve kuşların anatomileri, fizyolojileri, yaşam biçimleri ve doğadaki ihtiyaçları üzerine sunumlar ve drama faaliyetlerine katılacaklar. Son olarak burada edindikleri bilgilerle insanların bu hayvanlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda kendilerinin de dahil olduğu atölye çalışmaları ile kuşlar için kuş yuvaları, sokak köpekleri için oyun ve barınma malzemeleri tasarlayacaklardır.
 
Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde;
  • Katılımcılar barınak ziyaretinde bulunup burada hayvanların nasıl yaşadığını ve bu hayvanların refah seviyelerini arttırmak için neler yapılabileceği hususunda bilgilendirilecek ve onlara doğru yaklaşım ve iletişim kurma konularında eğitim alacaklardır. Ardından onlar için tasarladıkları ürünleri onlara verip onlarla sosyalleşmeleri sağlanacaktır. Son olarak çevreyi ve hayvanları korumanın önemini kavrayan tüm katılımcıların barınağa kendi isimleriyle bir ağaç dikmesi sağlanacaktır.