Core Guidance - Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İtalya, Portekiz, Yunanistan ‘dan  kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN AMACI: Bu projenin temel amacı, sığınmacıların sığınma öncesi hazırlıkları, başlangıç ​​öncesi hazırlıkları hazırlıklar gibi başlıca hizmetlerle ilgili bilgileri de içeren sürdürülebilir bir "İnteraktif Bilgi Platformu" nun geliştirilmesi yoluyla sığınmacıların hayatta kalma becerileri ve yeniden yerleşim alanlarına adaptasyonu açısından istihdam desteği, eğitim ve öğretim, dil eğitimi, oryantasyon ve dokümantasyon, sağlık hizmetleri, gelir desteği ve / veya ayni destek, özel ihtiyaçları karşılayan hizmetler ve barınma gibi alanlarda profillerini güçlendirmektir.. Bu konularda sağlanan bilgilere ek olarak, mülteci yetişkinler, bu interaktif platform aracılığıyla barındırma ülkesinin ilgili kurumları tarafından sunulan belirli hizmetler hakkında sorularına cevap arayabilir, deneyimlerini paylaşabilir ve yorum ve geri bildirimde bulunabilirler. Bu şekilde, özellikle mülteci yetişkinler, ihtiyaç duydukları bilgi kaynağına kolayca erişme fırsatına sahip olacaklar ve yeni çevreye adaptasyon ve entegrasyon için çok önemli olan gerekli beceri ve yeterlikleri kazanacaklardır.

PROJENİN İÇERİĞİ:Mülteci yetişkinler için yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarını geliştirmek ve genişletmek için sağlam, dayanıklı ve kendi kendini yenileyen / kendi kendini güncelleyen bir bilgi kaynağı olması için güçlü bir ihtiyaç vardır. Mevcut uygulamaların göz önüne alınarak, ihtiyaçları ve sorunlu alanları, mültecilerin mevcut durumu ile ilgili analiz sonuçlarını içeren bir sanat durumu raporu hazırlayarak bu alandaki tecrübeli ülkelerdeki ortaklar ve paydaşlarla birlikte analiz edilecektir. Ardından konuya özgü kılavuzlar hazırlanacak ve bu kılavuzlar, toplanan tüm bilgilere ve verilere ek olarak, mülteciler için kapsamlı bir rehber oluşturacak bir veri kaynağı yaratmak üzere interaktif bilgi platformunun altında toplanacaktır. Mülteciler; ayrılış öncesi hazırlıklar, ilk kabul, sosyal destek, istihdam desteği, eğitim ve öğretim, dil eğitimi, oryantasyon ve dokümantasyon, sağlık hizmetleri, gelir desteği ve benzeri gibi temel hizmetler ile ilgili yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarından yararlanma şansına sahip olacaklar.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
Proje paydaşlar ve sorumlu yetkililer arasındaki işbirliğini geliştirmeye yöneliktir. "Etkileşimli bilgi platformu" adı verilen çıktı, mevcut uygulamaların göz önüne alınarak ortaklardan ve paydaşlardan toplanan verilerle hazırlanacaktır. Çıktı, genel olarak özellikle Türkiye ve Avrupa için kapsamlı bir rehber oluşturacak bilgileri içerecek ve mültecilerin öğrenmesi için her ülkeye özgü bilgileri içerecektir. Mülteci yetişkinlerin yeni yerleştikleri çevreye adaptasyonlarında profillerini güçlendirme amacına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda "kayıp kuşaklar" ın oluşumunun ortadan kaldırılması amacına yönelik bir adım olacak olan bu kapsamlı rehberlik, mültecileri yabancı ortamlarındaki tüm olası zorluklarla baş etmede onlara yardımcı olmak için önemli bir girişim olacaktır.