AB Ülkelerinde Koruyucu Aile Hizmet Modelinin ve Çocuk Evlerinin İncelenmesi
PROJENİN SÜRESİ: 1 YIL

PROJENİN FON KAYNAĞI: Almanya Ulusal Ajansı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Almanya, İspanya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Litvanya’dan çeşitli kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI:

-AB üye ülkelerin çocuk alanındaki sosyal politikalarının incelenmesi
-Komşu ülkelerin Çocuk alnındaki sosyal politikalarının incelenmesi
-Sosyal politika konusunda ileri seviyede olan Almanya’da çocuk alanında hizmet verilen kuruluşların yerinde incelenmesi, bilgi paylaşımında bulunulması

PROJENİN İÇERİĞİ: Almanya’da 2 hafta süren çalışma ziyaretinde atölye çalışmaları düzenlenerek her ülke (Almanya, Türkiye, İspanya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Litvanya) çocuk alanındaki sosyal politika deneyimlerini paylaşmıştır ve Almanya’da hizmet veren çocuk kuruluşları ziyaret edilmiştir.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Çocuk alanındaki sosyal politikalar ve çocuk alanında faaliyet gösteren kuruluşlar yerinde incelenerek çalışmalarımıza farklı bir bakış açısı kazandırılmıştır