Kızlara Değer Geleceğe Değer
PROJENİN SÜRESİ: 9 ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Ankara Kalkınma Ajansı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Anadolu İlahiyat Derneği

PROJENİN AMACI: Saray Çocukevleri Sitesinde koruma ve bakım altına alınan ebeveyn ilgisi ve aile ortamından mahrum kalan dezavantajlı çocukların bu eksikliklerinden kaynaklanan ve edinmeleri güç olan değer kavramlarını benimsemeleri sağlanacaktır.


PROJENİN İÇERİĞİ:

  1. Açılış toplantısı
  2. Drama ve Sanat Atölyesinin Tadilat ve Tefrişatı 
  3. Değerler Eğitimi
  4. Drama Eğitimi
  5. Eğitim Faaliyetleri
  6. Atölye Faaliyetleri
  7. Zeka Oyunları
  8. Spor Faaliyetleri
  9. Bakım Elemanı Eğitimleri
10. Sosyal Faaliyetler
   - Nevşehir Gezisi
   - Amasra Gezisi
   - Safranbolu Gezisi
11. Tanıtım Çalışmaları
12. Kapanış Toplantısı

 

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Proje kapsamında Saray Çocukevleri Sitesine drama ve sanat atölyesi kazandırılacaktır.

- Bakıma muhtaç çocukların dezavantajlarının giderilmesine katkı sağlayacak ve bakım personelinin motivasyon ve performansının artırılmasını sağlayacak bir sosyal çözüm modeli geliştirilecektir.
- Değer yargıları gelişmiş, toplumda uyumlu, empati kurabilen ve sorunun değil çözümün bir parçası olan genç sayısı artmış olacaktır.
- Drama eğitimleri ve mesleki danışmanlık verilerek mesleki nitelikleri artmış 30 bakım elemanı olacaktır.
- Bakım elemanlarının  motivasyonu ve performansı artmış olacaktır ve çocuklara karşı daha sabırlı olmaları sağlanacaktır.
- Proje ile şiddet ve istismar mağduru çocuklar 10 yararlı film izlemiş, 10 yararlı kitap okumuş ve 10 yazma etkinliğine katılmış olacaktır.
- Nevşehir, Amasra, Safranbolu olmak üzere üç günübirlik gezi düzenlenmiş olacaktır.
- Çocukların ve gençlerin doğa sevgisi kazanmalarını sağlayacak 2 piknik organize edilecektir. 
- Projenin görünürlüğünü daha fazla kitleye ulaştırmak için 1 internet sitesi kurulmuş olacaktır.
- Projenin olumlu sonuçlarını ve faaliyetlerini içeren 1000 adet  kitapçık basılacaktır.