Paint the Change (Değişimi Renklendirin)
PROJENİN AMACI: Projenin temel amacı, engelli bireylerin “Art Brut” ile rehabilite edilmesi ve toplumsal adaptasyonunun sağlanmasıdır.

PROJENİN SÜRESİ: 24 Ay


PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı


PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: İtalya ve İspanya’daki Sivil Toplum Kuruluşları


PROJENİN İÇERİĞİ: 

  • Sosyal dezavantajı olan yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarının sağlanmasını iyileştirmek ve genişletmek,
  • Sosyal ve sağlık hizmetleri personelini sanat temelli öğrenme ve terapötik faaliyetler konusunda eğitmek,
  • Psikiyatrik hastalara yönelik hizmetlerde sanatsal üretimle ilgili becerilerin geliştirmek,
  • Psikiyatrik hastalar için yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek,
  • Teknik-sanatsal ve sosyal becerilerin geliştirilmesi yoluyla psikiyatri hastalarının sosyal içerilmesini teşvik etmek,
  • "Sosyal tehlike" konusuyla açık bir şekilde yüzleşmek ve ilişkiler kurmak ve paylaşmak için Topluluğun katılımıyla hem bireysel sanatçılar hem de kolektif kamusal sanat etkinlikleri aracılığıyla Art Brut sanatını geliştirmek.
  • Her bir ortak kuruluş tarafından seçilen ve pilot uygulamadan personel için ulusötesi eğitim düzenlemek,
  • Ulusötesi hareketlilik sonrasında her bir katılımcı edindiği bilgi ve becerileri diğer eğitimcilere ve profesyonellere aktarmak.

 

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

  • ART Brut hakkında 3 modül halinde düzenlenen Eğitim kursunun tasarımı yapılacaktır.
  • Öğrenme ünitelerinin tasarımı için ortak bir kılavuz paylaşılacaktır.

Proje web sitesinde (İngilizce ve ortak dillerde) eğitimciler için eğitim kaynakları olarak interaktif materyallerle (videolar ve sunumlar) çevrimiçi bir versiyon oluşturulacaktır