Erdemli Gençlik ile Bilinçli Nesiller
PROJENİN SÜRESİ:6 AY

PROJENİN FON KAYNAĞI: Gençlik ve Spor Bakanlığı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Anadolu İlahiyat Derneği

PROJENİN AMACI: “Şiddet veya istismar mağduru, çeşitli sebeplerle koruma altına alınan gençlerin rehabilitasyonu için sürdürülebilir bir model geliştirme” olarak belirlenmiştir. Özel amaçlar ise (1)“Çocuk Destek Merkezlerinde kalan dezavantajlı gençlere sosyal ve kültürel faaliyetler sağlayarak değer yargılarının iyileştirilmesi” ve (2)“ Çocuk Destek Merkezlerinde görevli bakıcı personelin kapasitesini artırarak çocuklarla daha etkin iletişim kurmalarının ve sistemin daha başarılı çalışmasının sağlanması” şeklindedir
“Erdemli Gençlik ile Bilinçli Nesiller” projesinin amacı; gelecek nesillerin kendisinin farkında, inanç, ilke ve değer sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.

PROJENİN İÇERİĞİ: Gençlerin dezavantajlarının giderilmesine katkı sağlayacak ve bakım personelinin motivasyon ve performansının artırılmasını sağlayacak bir sosyal çözüm modeli geliştirmek amacı ile bir takım faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler:

1.Değerler Eğitimi
1.1 Drama Eğitimi
1.2 Eğitim Etkinlikleri
1.3 Atölye Etkinlikleri

2. Bakıcı anne Eğitimi

3. Sosyal Faaliyetler
-Konya Gezisi Organizasyonu
-Bolu Gezisi Organizasyonu
-Piknik
-Sinema

4. Tanıtım Çalışmaları

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Sosyal faaliyetlere katılmış ve değerler eğitimi almış 45 kimsesiz çocuk ve genç olacaktır. Değer yargıları gelişmiş, toplumda uyumlu, empati kurabilen ve sorunun değil çözümün bir parçası olan genç sayısı artmış olacaktır.

Drama ve psikoloji eğitimleri ile mesleki nitelikleri artmış 30 bakıcı anne olacaktır.

Şiddet ve istismar mağduru gençler 10 yararlı film izlemiş, 10 yararlı kitap okumuş ve 10 yazma etkinliğine katılmış olacaktır.

Konya ve Bolu olmak üzere  günübirlik gezi düzenlenmiş olacaktır. Hayatlarında yeni yerler görme fırsatı bulan ve vizyonu gelişen 40 genç olacaktır.

Gençlerin doğa sevgisi kazanmalarını sağlayacak 2 piknik organize edilecektir.

Projenin olumlu sonuçlarını ve faaliyetlerini içeren 1000 adet kitapçık basılacaktır.