Alzheimer/ Demanslı Yaşlılara Bakım Hizmeti Sunan Personelin Eğitilmesi
PROJENİN SÜRESİ: 1 AY

PROJENİN FON KAYNAĞI: Ankara Kalkınma Ajansı

PROJENİN AMACI:

-Hem bakım veren kişinin hem de demanslı/Alzheimer yaşlının yaşam kalitesinin yükseltilmesi
-Bakım verme sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara etkin çözümler üretilebilmesi
-Profesyonel bakım elemanlarının daha yetkin hale gelmeleri

PROJENİN İÇERİĞİ:
İl Müdürlüğümüze bağlı 7 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli 258 bakım elemanına şu eğitimler verilmiştir.

1.ALZHEİMER ve DEMANS
1.1. Alzheimer ve Demansın Tanımı
1.2. Alzheimer ve Demansın Semptomları (Belirtileri)
1.3. Alzheimer ve Demansın Nedenleri ve Risk Faktörleri
1.4. Alzheimer ve Demansın Etkileri (Sonuçları)
1.5. Alzheimer ve Demans Hastası ile Çalışma
1.6. Alzheimer ve Demansta Psiko-Sosyal Desteğin Önemi
1.7. Alzheimer ve Demansın Hasta Üzerindeki Etkileri
1.8. Alzheimer ve Demansın Hasta Yakınları Üzerindeki Etkileri
1.9. Bakım Verme ve Bakım Yükü
1.10.Alzheimer ve Demansın Bakım Veren Üzerine Etkileri

2.DEMANSLI YAŞLI BİREYLERLE İLETİŞİM BECERİSİ GELİŞTİRME
2.1.         Demanslı Yaşlı nasıl iletişim kuruyor? Ayrı bir iletişim biçimi var mıdır?
2.2.         Bakım verenin stresi teorisi temelinde iletişim becerisinin önemi, yeri ve kullanımı
2.3.         İletişim becerisi nedir? Nasıl geliştirilir?
2.4.         Dinleme, Empati becerisi nasıl geliştirilir?
2.5.         Demanslı Yaşlı ve yaşlı yakınları ile iletişim
2.6.         İletişimde karşılaşılabilecek sorunlar ve olası çözümler üzerine tartışma

3.ALZHEİMER ve DEMANS BAKIM HİZMETLERİ
3.1. Temel Kavramlar
3.2. İnsanı anlamak
3.3. Yaşlıyı anlamak
3.4. Bakım Hizmetinde Empati – Yaşlı için, Yaşlıyla Birlikte, Yaşlının Gözüyle bakmak
3.5. Bakım Standartları
3.6. Kurumsal Aidiyet – Kurumun/Hizmetin parçası olmak
3.7. Ekip çalışması
3.8. Bakım Hizmetinde işbirliği ve ekip çalışması

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Eğitime katılan bakım elemanlarına uygulanan eğitim etki anketi sonuçlarına göre; ilk kez spesifik bir alanda eğitim aldıklarından dolayı bilgi ve yeterliliklerinde %100 artış olduğu ve bu eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanmasını istediklerini, ayrıca kendilerine yönelik bir eğitim düzenlenmesinden dolayı sahiplenildiklerini hissettikleri, kuruma aidiyet duygularının arttığı belirlenmiştir.