Çocuk Destek Merkezleri Kurumsal Kapasite Geliştirme, Motivasyon-Verim Yükseltme ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
PROJENİN SÜRESİ: 1 ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Ankara Kalkınma Ajansı

PROJENİN AMACI:
-Hizmet veren personelin dezavantajlı grupların özelliklerine göre yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olması ve buna paralel olarak hizmet sürecinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve hizmet alan bireylerimizin geleceğe yönelik altyapısının daha sağlam oluşturulması.
- Korunmaya muhtaç kız çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonu ve aileleriyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi
-Sağlam birey, sağlam toplum görüsünden yola çıkılarak alınan eğitim sayesinde yeterlilikleri artırılacak bakım elemanlarının kız çocuklarımızın topluma sağlıklı biçimde kazandırılmasına katkı sağlaması

PROJENİN İÇERİĞİ:

Projenin amaçları doğrultusunda Atatürk BSRM, Ayaş BSRM ve Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdu’nda görevli 105 bakım elemanına şu konularda eğitim verilmiştir.

1. KRİZ ve KRİZE MÜDAHALE
Kriz Kavramı ve Krize Müdahalenin Unsurları, Kriz Ne Demektir? Krizin Türleri, Kriz Sonrası Oluşan Tepkiler, Krize Etkin Müdahalenin Temel Unsurları, Krize Müdahale ve Kriz Teorisinin Ortaya Çıkısı, Kriz Tipleri Aile İçi Şiddette Oluşan Kriz Durumlarına Sosyal Hizmet Müdahalesi, Kriz Tedavisinin Özellikleri, Krize Müdahale Aşamaları, Mezzo Makro Düzeylerde Kriz Müdahalesi.

2. TRAVMA İLE BAŞ EDEBİLME TRAVMA SONRASI REHABİLİTASYON
Travma Nedir? Travma Dönemleri Travmada Görülenler a)Fiziksel b) Ruhsal c) Sosyal, Bir Yakının
Ölümü, Travma ve Çocuk, Yapılacak Çalışmalar, Bilişsel Davranışsal Modeli ve Tedavileri

3. CİNSEL SÖMÜREYE MARUZ KALMIŞ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
Çocuk Kavramı, Çocuk İstismarı Kavramı, Çocuk İstismarı Türleri, Cinsiyeti ve Yasa Göre Cinsel
İstismar, Aile İçi Cinsel istismar “Ensest”, İstismar Kavramı
***5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
***5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
Cinsel İstismarın Çocuk Üzerinde Etkileri
• Cinsellik Üzerine Etkileri • Depresif Duygu Durum •Davranışsal Etkileri •Kişilik Gelişimi Üzerine etkileri, İstismara Uğrayan Çocuğun Davranışları, Çocuk İstismarı İle İlgili Ne Yapılabilir?

4. SALDIRGANLIK (AGRESYON)
Saldırganlık Nedir? Saldırganlık Sınıflandırmaları, Saldırganlık için Risk Faktörleri
__Birey Yönünden
__Ortam Yönünden
Saldırganlık Gelişimi, Saldırganlık Gelişim Aşamaları ve Belirtileri, Saldırganlığı Ön Görmek,
Saldırganlık Kontrol Yöntemleri
-Tıbbi Müdahale
-Korumalı Oda
-Fiziksel Kısıtlama ***Fiziksel Kısıtlamada Dikkat Edilecek Unsurlar
• Öfke ve Saldırganlığı Önlemede Ekip Çalışmasının Rolü
• Örnek Vakalar
• Öfke Kontrolü Teknikleri

5. ERGEN ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
-Ergenlik Dönemi: Tanımı, süresi, ön ergenlik, özellikleri, Ergenin Kişisel Özellikleri Ergenlik Problemleri: Uyum ve davranış, gelişim, bağımlılık, sosyal ilişkiler, cinsel kimlik vb. Ergen- Aile
İlişkisi Ergen- Arkadaşlık İlişkisi- Ergen- Yetişkin İlişkisi- Ergenle İlişkilerde Davranış Önerileri-
Tavsiye Kaynaklar

6. ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
İstismar nedir? İstismar modelleri nelerdir?-Fiziksel istismar-Cinsel İstismar-Duygusal/psikolojik
İstismar Çocuğu sokağa ve suça iten aile modelleri Çocuk - Suç İlişkisi-Suça itilmiş çocuklar-Suç
Mağduru çocuklar

7.AİLE VE ÇOCUK İLETIŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

8.ETKİLİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Ön- Son test sonuçları: Eğitime katılan bakım elemanlarına uygulanan eğitim etki anketi sonuçlarına göre; özellikle öfke yönetimi ve iletişim konusunda bilgi eksikliklerinin kapandığı, doğru bildikleri yanlışların neler olduğunu öğrendikleri, cinsel gelişim ve drama tekniği ile ilgili daha fazla eğitim taleplerinin olduğu, öfke kontrol eğitiminin hizmet alan çocuklarımıza da verilmesini talep ettikleri ayrıca kendilerine yönelik bir eğitim düzenlenmesinden dolayı sahiplenildiklerini hissettiklerini, kuruma aidiyet duygularının arttığı belirlenmiştir.