Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Çocukların Duygusal Zeka Eğitiminden Sorumlu Olan Yetişkinlerin Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi
Projenin Süresi: 24 Ay

Projenin Fon Kaynağı: Erasmus+ Programı

Projede Yer Alan Kuruluşlar: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye, Romanya, İtalya, İsveç ve İspanya’dan Kamu Kurumları,  Sivil Toplum Kuruluşları, Eğitim Kurumları ve Üniversiteler

Projenin Amacı:

Çocukların sosyo - duygusal uyumuna ilişkin sorunlar tüm ortak ülkelerde ciddi biçimlerde ortaya çıkmakta, bu sorunlar çocuklara bakan yetişkinleri de büyük ölçüde etkilemekte ve bu sorunların aşılması ise karmaşık eğitimsel çözümlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu projede, hedef gruptaki yetişkinlerin yetkinliklerinin arttırılması ile ilgili bu ihtiyaçlara cevap vermekle birlikte, sosyal dışlanma riski taşıyan bireylerin yaşam kalitesinin ve sosyal içerilme düzeylerinin de arttırılması amaçlanmaktadır.

Projenin İçeriği:

 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların bakımından sorumlu yetişkinlere eğitim veren personelin yetkinliklerini geliştirmek için eğitim programları düzenlenecektir.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların bakımından sorumlu yetişkinlere karşılaştıkları zorlukları test etmek için stres ölçeği ve yaşam kalitesi anketi uygulanacak, yorumlanacak ve hedef grubu desteklemek için bir müdahale planı geliştirilecektir.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların bakımından sorumlu yetişkinlerin eğitiminde temel unsurları öğretmek için materyaller oluşturulacak; bu materyaller yayınlanacak ve bu materyallerin konuyla ilgilenenler tarafından (yetişkin eğitimi veren kurumlar, sosyal bakım merkezleri vb.) Avrupa düzeyinde kullanılabilmesi için dağıtımı yapılacaktır.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların bakımından sorumlu yetişkinlere yönelik yenilikçi stratejileri içeren pilot kurslar düzenlenecektir.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların bakımından sorumlu yetişkinlerin eğitiminde Avrupa düzeyindeki en iyi uygulamaların araştırılması/yaygınlaştırması sağlanacaktır.

Projeden Beklenen Sonuçlar:

 • Yerel/ulusal toplulukların ve kurumların duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarla ilgilenen ailelere/yetişkinlere yönelik tutumları ve sosyal programları düzenlenip geliştirilerek tüm ortak ülkelerde hedef grubun sosyal içerilme düzeyi arttırılacaktır.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara bakım veren yetişkinlerin temel becerilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır (Böylelikle bu yetişkinlerin proje bitiminden sonra da dahil olmak üzere duygularını kontrol edebilmelerinin ve duygusal problemleri olan çocuklarına etkili bir şekilde müdahale ve yardım edebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.)
 • Dezavantajlı veya korunmaya muhtaç grup ve kişiler için ayrımcılığın ve sosyal dışlanmanın azaltılması sağlanacaktır.
 • Ortak kurumların personel kalitesinin ve bu kurumların sunduğu eğitim/öğretimin iyileştirilmesi ve aynı zamanda yetişkinlere yönelik eğitim tekliflerinin uluslararası boyutta geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Hedef gruptaki yetişkinlerin sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme yetileri geliştirilecektir.
 • Hedef gruptaki duygusal sorunları olan çocukların sosyal bütünleşme becerileri geliştirilecektir.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara bakım veren/eğiten yetişkinlerin eğitimi (ebeveynler, akrabalar, eğitmenler, vb.) için yerel düzeyde bir pilot kurs düzenlenecektir.
 • Duygusal sorunları olan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara bakım veren yetişkinler tarafından kullanılabilecek materyalleri ve bu yetişkinleri eğiten personel için alandaki ortaklar tarafından önerilen yaygın yöntem ve uygulamaları içeren bir “Duygular Kitabı” hazırlanacaktır.
 • Hedef grubundaki yetişkinler için bir stres ölçeği oluşturulacaktır
 • Duygusal sorunları olan çocuklara bakım veren yetişkinlerin eğitiminde kullanmak üzere 7 modül içeren dijital bir eğitim aracı oluşturulacaktır.