Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme Projesi
PROJENİN AMACI:  Yetişkin eğitmenlerin sanat ve terapi yetkinliklerini geliştirmek, yetişkin eğitmenlerini sanat terapisi uygulamaları konusunda yetkin kılmak, sanat terapisi uygulamaları konusunda rehberlik sağlayarak yaşlıların ve bakıcıların evde, huzurevlerinde, bakım evlerinde duygusal ve zihinsel iyi oluş hallerine katkı sağlamakır.

PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi, İtalya, Romanya, Fransa ve Portekiz’den sivil toplum ve yerel yönetim kuruluşları
PROJENİN İÇERİĞİ:

  • Yaşlıların yaşamlarının zenginleştirmesi ve sosyal izolasyonun olumsuz duygusal etkilerinin ortadan kaldırılması,
  • Sanat terapisi uygulamaları ile yaşlıların ruh sağlığını iyileştirilmesi,
  • Yaşlılara ve onlara bakım verenlere evde sanat terapisi uygulamaları yapmaları için rehberlik edilmesi,
  • Yetişkin eğitmenlerin sanat ve yaratıcılık bilgilerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi,
  • Yetişkin eğitmenlerin sanat terapisi uygulamalarına rehberlik etme konusunda yetkin hale getirilmesi.


PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

Sanat terapisinin iyileştirici etkisinden faydalanmak amacıyla yaşlıların zihinsel sağlığını özellikle pandemi ve sosyal izolasyon dönemlerinde desteklemek amacıyla huzurevlerinde görevli meslek personelinin sanatla terapi eğitici eğitimi vermek amacıyla uzaktan eğitim modülleri oluşturulmaktadır. Ayrıca bakım personelleri yaşlılarımızla birlikte sanatla terapi etkinliklerine katılarak bakım personelinin de iyi oluş hallerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
 
1. EĞİTİM PROGRAMLARI & MATERYALLERİ: Eğitim programı hem sınıf içi hem de mobil öğrenmeden oluşacaktır. Yetişkin eğitmenlerin bakım yeterliliklerini artırmak amaçlanmaktır.

  1. MOBIL ÖĞRENME PLATFORMU: Mobil öğrenme platformu, projenin hedef grubundaki kişilere cep telefonları, tabletleri veya bilgisayarları aracılığıyla istedikleri yerde istedikleri zaman çevrimiçi öğrenme imkânı sağlayacaktır.
  2. ETKİNLİK KİTABI: Sanat terapistinin veya diğer yetişkin bakım eğitmenlerinin yokluğunda, yaşlılar, stres ve endişe gibi duygularla başa çıkmasına ve iyi olanı takdir edip odaklanmasına yardımcı olan sanat terapisi etkinliklerini içeren pratik bir rehberden büyük ölçüde faydalanacaktır.
  3. VIDEOLAR & PODCASTSLER: Eğitici videoların yanı sıra, araba kullanmak veya otobüsle seyahat etmek gibi günlük aktiviteler sırasında kullanılabilirlik avantajından dolayı kullanımı daha kolay olan bir öğrenme platformu olan Podcast'ler aracılığıyla da proje içeriği aktarılacaktır.