Güvenli Bebekler Güvenli Yarınlar
PROJENİN SÜRESİ: 12 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Ankara Kalkınma Ajansı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi

PROJENİN AMACI: Atatürk Çocuk Yuvasında görevli Bakım elemanlarına, koruyucu ailelere ve evlat edinen ailelere güvenli bağlanmayı sağlayıcı davranışları destekleme amaçlı programın modüllerini ve içeriklerini oluşturmak.

PROJENİN İÇERİĞİ ve HEDEFLENEN SONUÇLAR
• Evlat edinen ve koruyucu aile olan kişilerde güvenli bağlanmayı sağlayıcı davranışları destekleme amaçlı programın modüllerini ve içeriklerini oluşturulacaktır.

• Bakım elemanları ve evlat edinen/koruyucu aile olan kişilerin eğitim programından yararlanmasını sağlanacaktır.

• Bağlanmayı destekleyici davranışlar ile ilgili hazırlanan kontrol listesi ile verileri toplanarak ve sonuçları analiz edilerek rapor hazırlanacaktır.

• Yapılan eğitimlerin farklı illerde başka eğitimciler tarafından takip edilebilmesini sağlamak amaçlı online eğitim modülleri oluşturulacaktır.