Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psiko Sosyal Destek Projesi
PROJENİN SÜRESİ:24 AY

PROJENİN FON KAYNAĞI: UNHCR

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve UNHCR

PROJENİN AMACI:
Ankara’ da yoğun göç alan bölgelerde sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması amacıyla ülkesini terk etmek zorunda kalmış sığınmacıların topluma uyum problemlerini azaltarak sosyal içerilmelerinin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde ‘’Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi’’ yürütülmektedir.  

PROJENİN İÇERİĞİ: 
Projenin Uygulandığı İlçeler
1. Altındağ
2. Etimesgut
3. Keçiören
4. Kahramankazan
5. Mamak

Projenin hedef grubu;
* Sosyal Hizmet Merkezlerimize Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan,
* Sosyal hizmet merkezlerimizde proje kapsamında oluşturulan yardım masalarımızda görevli sosyal çalışmacılarımız tarafından yapılan saha incelemeleri sırasında tespit edilen;
* Eğitim çağında olup eğitime devam edemeyen, Okuma-yazma bilmeyen çocuklar ile Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerden oluşan geçici koruma altındaki sığınmacılardır.
 
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

MEB onaylı Türkçe okuma yazma eğitimleri ile;
1. Sığınmacıların kendilerini daha etkin bir biçimde ifade edebilmesi,
2. Toplumda karşılaşılan yanlış anlaşılmaların/anlamaların en aza indirgenmesi
3. Okul çağındaki sığınmacı çocukların okullaştırılmasının desteklenerek dilenen ve çalıştırılan çocuk sayısının azaltılması
4. 17 yaş üstü sığınmacıların TÖMER diploma sınavına girerek yükseköğrenim hayatlarına devam
edebilmeleri ve istihdam edilmelerini kolaylaştırıcı belge kazanmaları  

Sağlık ve Hijyen Eğitimleri ile;
1. Sığınmacıların hastalıklardan korunmaları ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri,

Bireysel ve Grup terapileri ile;
1. Ülkelerinde yaşadıkları travmalarla baş edebilmeleri için psiko sosyal destek sağlanması,
2. Sığınmacıların travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının azaltılmasına katkı sağlanması,
amaçlanmıştır.