Radikalleşmeye Karşı Spor( Sport Against Radicalization)


 PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Türkiye), İtalya, İspanya, Polonya ve Portekiz’den sivil toplum kuruluşları, ve kamu kurumları
 
PROJENİN AMACI: Radikalleşmeye Karşı Spor projesi, gençlik çalışanlarının becerilerini arttırarak gençlere ve gönüllülere yönelik yapılan çalışmaların ve etkinliklerin kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, daha az fırsata sahip gençlerin ihtiyaçları ele alınarak, sosyal, kültürel ve dilsel çeşitliliğin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. 

PROJENİN İÇERİĞİ: 
 

  • Proje kapsamında, hoşgörü ve toplumsal uyumu teşvik etme ve radikalleşmeyi önlemek amacı ile 13 ila 18 yaş arası 90 katılımcıyı hedef alan ve üç kategoriye ayrılmış badminton turnuvası gerçekleştirilecektir.
  • Hoşgörü ve toplumsal uyumun teşvik edilmesi amacıyla kültürel çeşitlilik, cinsiyet eşitliği, çatışmaların çözümü ve radikalleşmenin önlenmesi konularında çalıştaylar düzenlenecektir.
  • Gençlik alanında çalışanlara yönelik iyi uygulamaların paylaşımına ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak; badminton yoluyla sosyal içerilmenin geliştirilip uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla eğitim programı hazırlanacaktır.

 
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Proje kapsamında düzenlenecek olan faaliyetler ile gençlik çalışanlarının sosyal içerme konusunda yeni bilgi ve beceriler edinmesini, aktif vatandaşlığın geliştirilmesini, kültürler arası farkındalıklarının artırılması beklenmektedir. Bu sayede, sosyal içerme ile ilgili edinilen yeni beceriler, yöntemler ve araçlar bu alandaki bilgi birikimini arttırarak proje ortaklarının sosyal içerilme konusunda daha etkin destek vermesine imkan tanıyacaktır.