Coaching Education: Dropout Prevention (Erken Okul Terklerini Önleme Alanında Mentör Yetiştirilmesi)
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve  İtalya,İspanya, Almanya’dan çeşitli kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI: Güçlü bir etkiye sahip olduğu görülen aktivitelerin CEPAE ülke ortaklarından başlayıp tüm Avrupa ülkelerine yayılmasıyla mümkün olan erken okul terklerini en alt seviyeye çekmektir.

PROJENİN İÇERİĞİ: Proje kapsamında okul terklerini önlemek için eğitmenler için “Koçluk Girişimci Modeli” oluşturulacak ve başka kuruluşlar tarafından kullanılacak bu modelin benimsenmesi ve işlevselleştirilmesi için bir rehber niteliğini taşıyan “Koçluk Rehberi” oluşturulacaktır.

60 öğrencinin direkt ve projeye katkı sağlayacak şekilde 740 öğrencinin ise eğitmenlerin dolaylı etkilemesiyle projeye katılımı öngörülmektedir.

Tavan-taban stratejisi eğitmenlerinin, erken okul terk potansiyeline sahip kişilerle çalışması planlanmaktadır.

Eğitmenlerin okul terklerini önlemek ile bağlantılı görülen araçlara daha kolay ulaşımı sağlanacak ve okul terklerini önleme yollarını araştıracağı online bir platform oluşturulacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
-Okulu erken terk edenlerin profilini tanımlamak ve erken okul terklerini önleyebilmek için Avrupa'nın tüm eğitim kurumlarına ulaşabilecek ve uygulanabilecek bir Koçluk Girişimci Modelinin adaptasyonu sağlanacaktır.

-Okulu terk eden öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki öğretmen ve eğitimcilerin kalitesi artırılacak ve bu eğitmenlerin işbirliği ile zenginleştirilen online bir platform oluşturulacaktır.