Camdan Hayatlar
PROJENİN SÜRESİ: 12 ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Türkiye Ulusal Ajansı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği (UOFD)

PROJENİN AMACI: Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin sağlanabilmesi önündeki engelleri kaldırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve bunun sonucunda engellilerin istihdam edilebilirliklerini sağlamak,
-Yetişkin eğitimi personelinin “cam işçiliği ”konusunda yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yurt dışında gelişim fırsatlarını sunmak,
-AB standartlarına uygun eğitim merkezlerinde bedensel engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve kendi işyerlerini kurmaları için gerekli kalitede ve uluslararası standartta yetişkin eğitimi hizmeti sunmak,

PROJENİN İÇERİĞİ: Proje kapsamında katılımcılara eğitici eğitimleri, pazarlama ve tasarım eğitimleri, etkili anlatım teknikleri, etkili iletişim teknikleri, toplam kalite yönetimi konusunda eğitimler düzenlenecektir.
Katılımcılar öncelikle Çek Cumhuriyeti’ni ziyaret ederek burada kalıpla cam işleme, cam boyama, kum ile cam işleme, eğitim müfredatı geliştirme ve ürün pazarlama konusunda kendilerini geliştirecek birey olarak eğitim gördükleri alanda eğitim verebilecek düzeye gelmeleri sağlanacaktır.
İtalya’da verilecek eğitimlerle döküm, düz cam ve baskı resimleri konularında katılımcıların bilgilendirilmesi ve uygulamalı olarak beceri geliştirmesi sağlanacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
-Mesleki alan çalışmaları ve sosyo-kültürel izlenimle elde edilen bilgi ve deneyim paylaşımları katılımcıların uygulamalarına yansıyacaktır.
-Proje ile kamu kurumu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu işbirliği sağlanacak, yetişkin eğitimleri kamu, yerel yönetim ve STK ortak çalışmalarıyla başarıya ulaşacaktır.
-Katılımcılar, AB sürecinde sundukları hizmetler ve uyguladıkları eğitim programlarına analitik bakış açısıyla bakmayı öğrenecektir.
-Alınacak eğitimler sonunda ASP İl Müdürlüğü, UOFD  eğitim kurumlarında müfredat güncellemesi yapılacaktır.
AB standartlarına uygun eğitim sunumuna başlanmış olacaktır.