Erdemli Gençlik İle Bilinçli Nesiller II
PROJENİN SÜRESİ: 6 AY

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anadolu İlahiyat Derneği

PROJENİN AMACI: “Şiddet veya istismar mağduru, çeşitli sebeplerle koruma altına alınan gençlerin rehabilitasyonu için sürdürülebilir bir model geliştirme” olarak belirlenmiştir. Özel amaçlar ise (1)“Çocuk Destek Merkezlerinde kalan dezavantajlı gençlere sosyal ve kültürel faaliyetler sağlayarak değer yargılarının iyileştirilmesi” ve (2)“ Çocuk Destek Merkezlerinde görevli bakıcı personelin kapasitesini artırarak çocuklarla daha etkin iletişim kurmalarının ve sistemin daha başarılı çalışmasının sağlanması” şeklindedir. “Erdemli Gençlik ile Bilinçli Nesiller II” projesinin amacı; gelecek nesillerin kendisinin farkında, inanç, ilke ve değer sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.

PROJENİN İÇERİĞİ: Gençlerin dezavantajlarının giderilmesine katkı sağlayacak ve bakım personelinin motivasyon ve performansının artırılmasını sağlayacak bir sosyal çözüm modeli geliştirmek amacı ile bir takım faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bu faaliyetler:

1.Değerler Eğitimi

1.1 Drama Eğitimi

1.2 Eğitim Etkinlikleri

1.3 Atölye Etkinlikleri

2. Bakıcı anne Eğitimi

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: Sosyal faaliyetlere katılmış ve değerler eğitimi alarak,değer yargıları gelişmiş, toplumda uyumlu, empati kurabilen ve sorunun değil çözümün bir parçası olan genç sayısı artmış olacaktır.

Drama ve psikoloji eğitimleri ile bakım elemanlarının mesleki nitelikleri arttırlmış olacaktır.