Refakatsiz Erkek Çocuklar İçin Çocuk Destek Merkezi
PROJENİN SÜRESİ:12Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: UNHCR

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve UNHCR

PROJENİN AMACI: Ülkemize düzensiz göç yolu ile gelen ve uluslararası koruma talebinde bulunan refakatsiz çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çerçevesinde hizmetler yürütülmektedir.

Kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilerek Bakanlığımıza bağlı kuruluşlara yönlendirilen refakatsiz çocuklara yönelik iş ve işlemlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince tamamlanmasının ardından Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altına alınmakta; psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde refakatsiz çocuklara yönelik hizmet veren ihtisas kuruluşlarına yer verilmiştir.

Ülkemizde sınırlarında ailesi ile birlikte olan ancak ailesi tarafından ihmal ve istismara uğradığı tespit edilerek Bakanlığımıza yönlendirilen çocuklar da haklarında ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çerçevesinde desteklenmektedir. Korunma ihtiyacı içindeki Suriye ve diğer uyruklu çocuklar kurum bakımına alınmakta olup söz konusu çocuklara hizmet vermek üzere refakatsiz çocuklara özgü kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJENİN İÇERİĞİ:

-  Rekatsiz Çocuk Destek Merkezi olarak kullanılmak üzere bina kiralanması
- Tefrişatın yapılması
- ÇODEM personeline mesleki eğitim ve süpervizyonluk verilmesi
- Gerekli sayıda eğitimli Arapça, Farsça bilen personelin istihdam edilmesi
- ÇODEM den faydalanan çocuklara yönelik Türkçe dil sınıflarının kurulması