Özel Uzman Eğitimi ve Yenilikçi Teşvikler ile Yaşlı Bakım Elemanlarının İstihdam Edilebilirliği ve Standartlarının Artırılması
PROJENİN FACEBOOK ADRESİ:https://www..facebook.com/pages/IESEC/232733616897250

PROJENİN TWİTTER ADRESİ: https://twitter.com/IESEC

PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus + Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İngiltere,  İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan’dan çeşitli kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN AMACI:
- Özel eğitimler almış yaşlanma uzmanları ve yeterlilikleri artırılmış yaşlı bakıcılar yoluyla yaşlılara daha yüksek standartlarda hizmet vermek,

-Projeden elde edilen materyallerle bakıcıların Avrupa, ulusal ve yerel düzeyde yaygın ve gayri resmi eğitimlerin tasdik edilmesinde daha ileri gelişmeler sağlamak,

- Buna ek olarak “yaşam boyu öğrenme” kapsamında, AB üyesi ülkelerdeki yaygın ve örgün eğitim sonucu edinilen belge ve sertifikaların uygunluğu ve yaşlı bakımıyla ilgili eğitim öncesi uygulanan tekniklerin analizi yapılacaktır. Bu analizler tüm katılımcı ülkelerin Avrupa standartlarında ortak bir eğitim programı oluşturmaları için faydalı olacaktır.

PROJENİN İÇERİĞİ: Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz, Romanya, Türkiye ve Yunanistan ortaklığında devam eden proje, yaşlanmayla birlikte gelen sağlık sorunları nedeniyle evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların bakımını üstlenen aile bireylerine ve bu alanda uzman olan kişilere psiko-eğitimsel bir destek geliştirmeyi ve bu kişilere bir eğitim programı hazırlamayı amaçlar.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

-Avrupa kaynaklı eğitim ve istihdam ile ilişkili yaşlı bakım elemanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek amaçlı eğitim, destek ve bilgi hizmetleri önermek.

-Yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili yaygın ve gayrı resmi becerileri değerlendirme, doğrulama ve tanıma kapsamında ortak bir çerçeve geliştirilecek.

-Yaşlı bakım hizmetleri temelleri ile ilgili müfredat önerilecek.

-Tıbbi tedaviler, bakım hizmetleri stratejileri, uzun vade planlamaları, davranışsal sorunlar, sağlıklı yaşlanma ve diğer ilgili konularda yaşlı bakım elemanları için eğitimler geliştirilecek.

-Yaşlı uzmanları için eğitimler sağlanacak: yaşlının olumsuz kazanım riskine girmemesinin belirlenmesi için destek sağlanacak; yaygın hastalıklar, davranış sorunları, geleceğe yönelik bakım planlamalarını yönetmek; bakım ve vaka yönetimiyle, bakım hizmeti esnasında oluşabilecek stres ve gerginlikler başa çıkabilme yolları keşfetmek.

-Etkili bir yaşlı bakım elemanı olabilmek ve bunun getirdiği zorluklarla baş edebilmeyi öğrenmek için temel bilgi, beceri ve gerekli tutumları sağlamak için bir çalışma kitabı oluşturulacak.

-Bakım hizmetinin duygusal zorluklarıyla başa çıkabilmesi için Yaşlı bakım elemanını güçlendirecek (kültürel pedagojik araçlar kullanarak) pedagojik videolar tasarlanacak.

-Destekleyici bir çevrede duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmak için yaşlı bakım elemanlarından oluşan odak gruplar organize edilecek.

-Yaşlı bakım hizmetleri, insan ve bilgi kaynakları içeren bir bilgilendirme portalı oluşturulacaktır.