1-3 Yaş Arasındaki Okul Öncesi Çocukların Evde Bakımını Üstlenen Bakım Elemanlarının Yetkinliklerinin Geliştirilmesi için Formal ve İnformal Eğitim Stratejileri ve Yöntemleri
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Romanya, İspanya, Polonya, İtalya’dan çeşitli kamu kurumları Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI:
-Okul öncesi çocukların bakımını üstlenen bakım elemanlarına eğitim veren personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi,

-Okul öncesi çocukların bakımını üstlenen bakım elemanlarının becerilerinin geliştirilmesi (çocuk bakımı, dil becerileri, öğrenmeyi öğrenme, duygular, BİT, farklı kültürler, sivillik, sosyal vb. konularda) ve bu kişilerin eğitim ve terapi imkânları ile desteklenmesi,

-Okul öncesi çocukların bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitiminde temel unsurları öğretmek için kullanılacak materyallerin oluşturulması; bunların yayınlanması ve bu materyallerin bu konuyla ilgilenenler tarafından (yetişkin eğitimi veren kurumlar, sosyal bakım merkezleri vb.) Avrupa düzeyinde kullanılabilmesi için yaygınlaştırılması,

PROJENİN İÇERİĞİ:
-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarına eğitim veren personelin yetkinliklerini geliştirmek için çeşitli eğitim programları düzenlenecektir.

-Eğitim fırsatları ve terapi olanakları sunarak okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen gayrı resmi bakım elemanlarının becerilerini geliştirerek (çocuk bakımı, dil becerisi, öğrenmeyi öğrenme, duygusal beceriler, BİT becerileri, kültürler arası beceriler, vatandaşlık becerileri, sosyal beceriler vb.) destek sağlanacaktır.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının yaşam kalitelerini ve karşılaştıkları zorlukları test etmek için değerlendirme materyali oluşturulacaktır.

-Olası destek ihtiyacı için okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen gayrı resmî bakım elemanlarının ihtiyaçlarını belirlemek adına yaşam kalitelerini ve karşılaştıkları zorlukları test edilecektir.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitiminde temel unsurları öğretmek için kullanılacak materyaller oluşturulacak; bu materyaller yayınlanacak ve bu materyallerin bu konuyla ilgilenenler tarafından (yetişkin eğitimi veren kurumlar, sosyal bakım merkezleri vb.) Avrupa düzeyinde kullanılabilmesi için dağıtımı yapılacaktır.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen  bakım elemanları ile pilot kurslar dâhilinde bu alandaki yenilikçi stratejiler denenecektir.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanları için sosyal bir iletişim ağı sağlanacaktır.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitiminde bu alanda Avrupa düzeyindeki en iyi uygulamaların araştırılmasını/yaygınlaştırmasını sağlanacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

Tüm ortakların işbirliği ile elde edilen proje sonuçları şunlar olacaktır:

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarına eğitim veren personelin becerilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarına verilen eğitimin geliştirilmesi için ortak kurumlar arasında yaygın eğitim stratejilerine ilişkin en iyi uygulamaların teatisi;

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının yaşam kalitelerinin ve psikolojik durumlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

-Okul öncesi çocuğa sahip zor durumdaki kişilerin/ailelerin sosyal içerilmeleri artırılacaktır.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının becerileri geliştirilecektir.

-Ortak kurumların yerel topluluklarında bulunan, okul öncesi çocuğa sahip dezavantajlı ailelerin sosyal içerilme düzeyleri artırılacaktır.

-Ortak kurumların uluslararası boyutunun ve okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitimine ilişkin topluluk içerisindeki yetişkinlere yönelik eğitim önerilerinin çağdaşlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

-Proje için bir Yahoo grubu oluşturulacaktır (ortaklar arasındaki iletişimin sağlanması için kullanılacaktır).

-Proje logosu oluşturulacaktır (bu logo projenin konusuna dikkat çeken bir içeriğe ve tasarıma sahip olacak ve projenin yaygınlaştırılması için kullanılacaktır).

-Projenin sunumu için İngilizce broşürler hazırlanacaktır (broşürde projenin adı ve konusu, ortaklar, proje sonuçları, temel faaliyetler yer alacaktır ve tüm ortakların dillerine tercüme edilecektir).

-Projenin İnternet sitesi oluşturulacaktır (İnternet sitesinde projenin adı ve konusu, ortaklar, proje sonuçları, temel faaliyetler, kurslar, toplantılar, proje faaliyetlerini gösteren fotoğraflar yer alacaktır).

-Bakım elemanları için bir stres ölçeği oluşturulacaktır (bakım elemanlarının stres düzeyini ölçmek ve ihtiyaçları olan desteğin belirlenmesi için kullanılacaktır).

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarına ilişkin olarak hedef grup içerisindeki yetişkinler için yerel düzeyde bir pilot kurs düzenlenecektir (ilk iki eğitim seansı tamamlandıktan sonra eğitim kursu ortak kuruluşların personeli tarafından yapılacaktır, her ortak kurum en az 12 evde bakım elemanı ile bu kurslara katılacaktır).

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitimine ilişkin olarak ortak kurumlardaki personel için iki eğitim seansı düzenlenecektir. (personel ve yetişkin eğitmenleri için düzenlenecek olan eğitimler Polonya ve İtalya'da yapılacaktır)

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarına yönelik bir eğitim müfredatının hazırlanacaktır.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanları için yapılandırılmış eğitim düzenlenecektir.

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının becerilerini geliştirmek için yaygın yöntem ve stratejilerin yer aldığı bir kılavuz hazırlanacaktır (bu kılavuzda okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitiminde kullanılacak, proje süresince ortak kurumlarca denenen yenilikçi yaygın yöntem ve stratejiler yer alacaktır. Her ortak kurum kılavuz için en az 3 eğitim stratejisi/yöntemi önerecektir. Bu kılavuz elektronik ve basılı formatta hem İngilizce hem de ortak ülkelerin dillerinde hazırlanacaktır).

-Okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitimlerine yönelik iyi uygulamalar el kitabı hazırlanacaktır (bu el kitabı ortak ülkelerdeki bakım elemanlarının eğitimlerine ilişkin iyi uygulama örneklerini, eğitim müfredatlarını, bakım elemanlarına yönelik eğitimlerdeki konu başlıklarının tanıtımlarını, okul öncesi çocukların evde bakımını üstlenen bakım elemanlarının eğitimi için gereken diğer materyalleri vb. içerecektir. El kitabı elektronik ve basılı formatta İngilizce yazılacaktır.