Learning of Local Bodies to Integrate Immigrants -Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Kuruluşların Eğitimi
PROJENİN SÜRESİ:24 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,  Avusturya, İspanya, İtalya, Malta dan çeşitli kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler

PROJENİN AMACI:
- Göçmenlerin entegrasyonu konusunda AB’nin iyi uygulama örneklerinin toplanması

- Sınır ötesi uluslararası bir öğrenme oluşturabilmesi için göçmen bürolarının/ STK’ların ve yerel kuruluşların eğitim ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması 

- Göçmen bürolarının/ STK’ların ve yerel yönetimlerin eğitimlerinin kalitesinin ve yeterliliğinin artırılması

- Farklı dillerde rehberlik, öğrenim kaynakları, eğitim materyalleri, iyi uygulamalar, araçlar, ağlar ve uygulamaları içeren bir açık öğrenim platformunun geliştirilmesi

- Deneyimleri ve en iyi uygulamaların taraflar arasında gerçekleştirdiği değişimleri öğrenmek için uluslararası toplantıların sağlanması

- Ulus ötesi bilgi için bilgi teknolojilerinin (BT) önemi konusundaki farkındalığın artırılması

- Göçmen politikaları için çalışan AB yetkililerinin desteklenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması

PROJENİN İÇERİĞİ: Göçmenlerin daha iyi entegrasyonu için yenilikçi yapısal yetişkin eğitim müfredatı temeli ile göçmen hizmetlerinde görevli yerel aktivistleri desteklemek adına bir pilot öğrenme programı oluşturulacaktır.
Katılımcılar ilgili kuruluşlar ve yerel yönetimlere yerinde ziyaretler gerçekleştireceklerdir.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
-Proje kapsamında oluşturulacak eğitim müfredatı, yerel göçmen hizmetleri sektöründe çalışan yetişkinler için bir Avrupa Modeli olacaktır.

-İtalya, İspanya, Avusturya gibi uzun bir göç tarihi olan tüm ülkelere, ülkenin kendi içindeki farklı alanlar arasındaki büyük farklılıkların çözümü konusunda önemli bir etkisi olacaktır.

-Proje çıktıları ve sonuçları, uluslararası öğrenmeyi sağlayan eğitim modülü içeriği, Açık Öğrenme Platformu, öğrenme materyallerinin geliştirilmesi ve adaptasyonunu, ortaklaşa personel eğitimi organizasyonunu, yerel kuruluşlar ve operatörler için rehber kitapçığı yayınlamasını, ortak ülkelerde yuvarlak masa toplantılarını ve seminer formatında bir kapanış konferansını kapsar.