Toplum Hizmetleri Daire Başkanlığı
Toplum Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve koordine etmek.

• Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinin Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmesine ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.

• Ülke genelinde planlanan sosyal hizmet merkezlerinin ve ek birimlerinin açılış ve taşınma işlemlerini yapmak.

• Sosyal Hizmet Merkezleri ile ilgili usul ve standartları belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

• Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının ve idarecilerin eğitimlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

• Sosyal Hizmet merkezlerinde verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mevzuat ve insan kaynakları konularında gerekli tedbirleri almak ve planlamalar yapmak.

• Genel Müdürlük ile ilişkilendirilen aile ve topluma yönelik merkezlerin hizmetlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.

ADEM

Aile Destek Merkezleri (ADEM) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınlarımızın Devlet ve Millet kaynaşmasını sağlamak amaçlı, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezlerdir. Büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen sosyal hizmet içerikli bir projedir. SODAMSosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psiko sosyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren merkezler olup öncelikli olarak, roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde açılmaktadır.