Şûralar
AİLE ŞÛRALARININ TARİHÇESİ

Temel kuruluş amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde milli bir politikanın oluşturulmasına katkıda bulunmak olan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, bu temel amaç ve hedefler doğrultusunda  gereksinim duyacağı bir çok veriyi bu araştırmalar  aracığıyla elde ederek önemli bir birikime ulaşmış ve bu birikimi kamuoyu ile paylaşmıştır.

Kendine yüklenilen bu temel amaçlar çerçevesinde kurum, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1990  yılında aile konusunda  üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini almak ve sonuçta milli bir aile politikası oluşturmak  hedefiyle  Aile Şûralarını gerçekleştirmiştir.

Kurum, kuruluşunu takiben 17-20 Aralık 1990 tarihleri arasında l. Aile Şûrası’nı düzenlemiştir.Aile konusunda üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini almak ve sonuçta milli bir aile politikası oluşturmak, I. Aile Şûrası’nın temel amacı olmuştur. 

Aileyi toplumun temel birimi olarak kabul eden Birleşmiş Milletler, 8 Aralık 1989 tarihli kararıyla, 1994 yılını Uluslararası Aile Yılı olarak kabul ve ilan etmiştir. Bu doğrultuda Aile Yılı’nın Türkiye Koordinasyonunu üstlenen Kurum, Aile Yılı münasebetiyle düzenlediği çeşitli etkinliklere ilaveten 16-18 Kasım 1994 tarihleri arasında "Değişim Sürecinde Aile, Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler" konulu Aile Kurultayı’nı gerçekleştirmiştir.

Üçüncü aile şûrası ise 25-27 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 1.Aile Şûrası ve Aile Kurultayı tecrübelerinin ışığında hazırlanan III.Aile Şûrası’nda, çalışmalar ilk şûrada olduğu gibi komisyonlar aracılığıyla yürütülmüş ve genel kurulun nihai kararıyla şûra kararları oluşturulmuştur.

18-20 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Aile Şûrası’nda ise, ülkemizde yaşanmakta olan en önemli sosyal sorunlardan birisi olan yoksulluk konusu ele alınarak çözüm önerileri oluşturulmuş, alınan kararlar yoksullukla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına ışık tutmuştur.

Alanla ilgili pek çok görüş ve önerinin dile getirildiği ve aile politikalarının ulusal ölçekte ele alındığı bir platform oluşturması bakımından önemli bir geleneğe temel teşkil eden  Aile Şûralarının beşincisi,  ana teması “Aile Destek Hizmetleri” olan şûra olmuştur. Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimin, ailede yarattığı etkiler karşısında, bu kurumun desteklenmesi gereği ve önceliği bilinciyle hareket eden kurum, 4-7 Kasım 2008  tarihlerinde “Aile Destek Hizmetleri” ana teması altında geniş katılımlı  V. Aile Şûrası’nı gerçekleştirmiştir. VI. Aile Şûrası Mayıs 14-16 2014 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu Şûranın ana teması Aile Merkezli Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetler olup Yaşlılık, Engellilik ve Süreğen Hastalıklar; Çocuk, Ergen ve Gençlik; Şiddet, İstismar ve Bağımlılıkla Mücadele; Aile ve Evlilik Danışmanlığı ve Rehberliği, Aile Eğitimleri; İnternet ve İletişim Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri alt başlıklarında koruyucu önleyici hizmetler konusu tartışılmış ve kararlar alınmıştır.

Tarih Şûralar Sayfa Sayısı İndir
26-27 Ekim 2024 VIII. Aile Şûrası Kararları 22
14 - 16 Mayıs 2014 VI. Aile Şûrası Kararları 260
04 - 07 Kasım 2008 V. Aile Şûrası Kararları 50
18 - 20 Mayıs 2004 IV. Aile Şûrası Kararları 38
25 - 27 Mayıs 1998 III. Aile Şûrası Kararları 32
16 - 18 Kasım 1994 II. Aile Şûrası Kararları 383
17 - 20 Aralık 1990 I. Aile Şûrası Kararları 67