Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için belirlenen politika ve stratejileri uygulamak.

• Bakanlık Aile Sosyal Destek Programını diğer birimlerle ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmek.

• Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili usul ve standartlar belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

• Aile Sosyal Destek Programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için insan kaynakları konusunda gerekli tedbirleri almak ve planlamalar yapmak.

• Aile Sosyal Destek Programı için gerekli bilişim altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak, gerektiğinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına önerilerde bulunmak.

• Aile Sosyal Destek Programının yürütülmesinde, il düzeyindeki çalışmaları izlemek, aksayan yönler varsa belirleyerek önlem almak ve aile sosyal destek görevlilerinin eğitimlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

• Aile Sosyal Destek Programı kapsamında sahadan toplanan veriler doğrultusunda aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici öneriler belirlemek; oluşturulan risk haritaları çerçevesinde ilgili birimlere ve kurumlara gerekli yönlendirme ve önerilerde bulunmak.

• Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütmek.